V nadväznosti na obľúbený program pre učiteľov ZŠ a SŠ sme sa rozhodli našu pozornosť zamerať aj na učiteľov tých najmenších.

Do programu Školy, ktoré menia svet pre najmenších sa môžu zapojiť učitelia predškolákov v MŠ a mladších žiakov na I. stupni ZŠ kdekoľvek na Slovensku, ktorí majú záujem začať, v spolupráci s rodičmi, rozvíjať sociálne, životné a občianske zručnosti detí hravo, neformálne a zážitkovo. Prečítajte si o programe viac, alebo si stiahnite ukážku aktivít pre deti z nami pripravovanej metodickej príručky.