Na stav, v ktorom sa momentálne nachádza celý svet, sa dá len ťažko pripraviť a takmer nikto z nás si tento scenár ešte pred pár týždňami nedokázal predstaviť. Obmedzenia sa dotkli každodenného osobného i pracovného života a mnoho učiteľov sa zo dňa na deň ocitlo v situácii, kedy sa musia nevyhnutne naučiť vysporiadať s vyučovaním v online priestore. V mnohých domácnostiach sa navyše za jedným počítačom strieda viacero súrodencov a nájsť tú správnu formu, nástroj či online dostupný vzdelávací obsah nie je vždy jednoduché. Ako sa teda priblížiť žiakom, pomôcť rodičom, a zároveň sa z toho nezblázniť? 

Aké nástroje používať?

Dobrou správou je, že existuje množstvo nástrojov a platforiem, cez ktoré je online vyučovanie jednoduché a zábavné. Obavy nemusíte mať ani z toho, že by ste vyučovanie nezvládli po technickej stránke – mnoho z týchto nástrojov je dostupných v slovenčine a na ich ovládanie existujú prehľadné návody. Nižšie nájdete výber tých najpraktickejších.

Medzi azda najčastejšie využívanú platformu patrí EduPage, ktorá ponúka obrovské množstvo funkcií a je dostupná aj ako mobilná aplikácia. Ak by ste si s niektorou funkciou nevedeli dať rady, prípadne sa chceli presvedčiť, či EduPage využívate naplno, detailný návod spolu s obrázkami nájdete tu

Skvelým pomocníkom na zdieľanie učiva, zadávanie domácich úloh, ale i testovanie a známkovanie je Google Classroom. Podrobný videonávod, ako s aplikáciou pracovať, nájdete na tejto webovej stránke. 

Oživením, ale zároveň testovaním v rámci akéhokoľvek predmetu, môžu byť interaktívne kvízy, ktoré vytvoríte pomocou nástroja Kahoot. Verziu Premium aktuálne autori ponúkajú zadarmo. Návod, ako s Kahootom pracovať, si môžete prečítať tu. Učiteľov cudzích jazykov zasa určite poteší aplikácia na precvičovanie slovíčok WocaBee, ktorá je aktuálne tiež zadarmo. Aplikácia umožňuje sledovať, kto zo žiakov si slovíčka precvičil, ale aj to, ktoré zo slovíčok robia žiakom najväčší problém. Inšpiráciu a mnoho užitočných informácií nájdete aj na novej platforme Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom Učímenadiaľku.sk.

Nech sa rozhodnete pre ktorúkoľvek z možností, skúste pre svoje hodiny využívať jednu, maximálne dve platformy. Aj v tomto prípade platí, že menej je niekedy viac a je lepšie sústrediť materiály a úlohy na jednom mieste. Vyhnete sa tak zmätku pri zadávaní úloh a ich odovzdávaní. Rovnako sa tiež uistite, že všetci žiaci vedia s online nástrojmi pracovať a ak nie, poskytnite im potrebný návod. 

Žiaci boli oslovení prostredníctvom online dotazníka, ktorý pripravilo vedenie školy v spolupráci so žiackou školskou radou, a za jediný deň na otázky odpovedala vyše polovica žiakov gymnázia. Výsledkom je zoznam úloh na celý týždeň, ktorých úspešnosť každý piatok hodnotia žiaci spoločne s učiteľmi.

Ako so žiakmi komunikovať a plánovať hodiny?

V prvom rade sa uistite, že všetci vaši žiaci majú prístup k internetu a aspoň základné technické vybavenie, prostredníctvom ktorého môžu pracovať a komunikovať s vami. Urobiť tak môžete v spolupráci s vedením školy, triednymi učiteľmi alebo rodičmi vašich žiakov.

Ak to vám i žiakom technické vybavenie dovoľuje, skúste si naplánovať spoločné videohovory. I keď nedokážu plnohodnotne nahradiť vyučovanie v triede, môžete mať vďaka nim so žiakmi osobnejší kontakt a zapojiť do práce všetkých spoločne. Podľa veľkosti triedy môžete na skupinové hovory využiť Skype alebo online platformu Zoom. Návod, ako Zoom používať, nájdete v tomto videu

Dôležitým faktorom pri vyučovaní na diaľku je systematické dávkovanie učiva. Pokúste sa s kolegami vymyslieť systém, vďaka ktorému žiakov nezahltíte učivom zo všetkých predmetov naraz. Pomôcť môže jednoduchá tabuľka či dotazník, v ktorom dáte možnosť vyjadriť názor samotným žiakom.

Jednou zo škôl, kde sa pomocou takéhoto dotazníka podarilo vytvoriť systém, na základe ktorého žiaci učivo dostávajú, je Gymnázium P. Pázmáňa v Nových Zámkoch (gymnázium je Školou, ktorá mení svet, pozn. red.). Žiaci boli oslovení prostredníctvom online dotazníka, ktorý pripravilo vedenie školy v spolupráci so žiackou školskou radou, a za jediný deň na otázky odpovedala vyše polovica žiakov gymnázia. Výsledkom je zoznam úloh na celý týždeň, ktorých úspešnosť každý piatok hodnotia žiaci spoločne s učiteľmi práve prostredníctvom EduPage alebo Google Classroom.

Na čo okrem štandardného učiva sa zamerať?

Jednou z nevýhod vyučovania na diaľku je často chýbajúci výklad učiteľa. Výbornou pomôckou je v tomto prípade webová stránka Khan Academy. Jej česká verzia má podrobne vypracovanú predovšetkým matematiku. Žiaci na nej nájdu množstvo tém, ktoré sú spracované do videí s názornými príkladmi a vysvetlením postupov. 

Učenie na diaľku nemusí byť trápenie, práve naopak – využime príležitosť zoznámiť sa s učebnými pomôckami, ktoré nám ponúka 21. storočie a vyťažme z nich čo najviac teraz i pre obohatenie svojej praxe v budúcnosti. S trochou predstavivosti a šikovnosti spoločne zvládneme učiť inovatívne, príjemne a zážitkovo i mimo školských lavíc.

Rovnako aj metodická príručka Škôl, ktoré menia svet obsahuje aktivity, ktoré sa dajú šikovne prispôsobiť a využiť pre prácu žiakov na doma. Pozrite si, ktoré z nich môžete svojim žiakom sprostredkovať hneď teraz:

  • Aktivita Čo máme vďaka demokracii a čo by bolo bez nej (str. 13) obsahuje časť, kde majú žiaci za úlohu vytvoriť plagáty, ktoré následne môžu odprezentovať online,
  • v aktivite Kde to vlastne žijem? (str. 29) majú žiaci za úlohu vybrať a popísať predmet, ktorý charakterizuje ich bydlisko za pomoci otázok od učiteľa. Túto úlohu je možné čiastočne splniť napríklad napísaním úvahy či eseje alebo, v modernejšom duchu, e-mailu učiteľovi či Facebookového statusu,
  • na str. 34 v aktivite Kto som? majú zase žiaci za úlohu vytvoriť svoje vlastné portfólio, v ktorom označia kľúčové udalosti zo svojho života, ktoré pomohli formovať ich súčasné uvažovanie a cítenie. Práca je rozdelená do niekoľkých týždňov, počas ktorých žiaci na portfóliách pracujú a priebežne zdieľajú, ako sa im darí, na čo im učiteľ poskytuje spätnú väzbu. Výsledné portfólio môžu žiaci tak isto odprezentovať online a zdieľať so spolužiakmi,
  • z ďalších aktivít sú to napr. Naše mesto/Naša obec (str. 28), Sociálne médiá a sociálne bubliny (str. 49), Odhaľovanie základných metód manipulácie (str. 50), Manipulácia, klamstvá alebo polopravdy? (str. 52), Ako rozoznám populizmus? (str. 56), Predsudky a stereotypy (str. 64), Náboženská rôznorodosť (str. 68), Cudzinci u nás (str. 70 a 71) a Poznám ľudí okolo seba? Multigeneračný projekt (str. 72) ale i ďalšie, ktoré si môžete prispôsobiť podľa seba a pri ktorých spracovávaní žiaci naplno využijú priestor domova, zapoja rodičov či na diaľku aj starých rodičov.

Okrem učiva, ktoré žiaci na hodinách štandardne preberajú, sa pri vyučovaní na diaľku núka príležitosť rozvíjať u detí zručnosti, na precvičovanie ktorých v triede neostáva čas. Sústreďte sa na podporenie mäkkých zručností namiesto snahy za každú cenu prebrať predpísané učivo. Dôležité je aj to, aby žiaci nestrávili celý deň za počítačom a aby ich aktivity boli rôznorodé. Nechajte ich napríklad upiecť koláč či prečítať knižku alebo ušiť rúško a zhodnotiť, aký prínos pre nich takáto aktivita má. Pokúste sa im vysvetliť, že čokoľvek, čo sa naučia, sa im môže neskôr zísť. O tom, ako žiakov k plneniu úloh motivovať sa dočítate v tomto článku.

Hoci sa nachádzame v neštandardnej situácii a mnohí z nás majú strach, skúsme sa k nej postaviť odvážne a s rozumom. Učenie na diaľku nemusí byť trápenie, práve naopak – využime príležitosť zoznámiť sa s učebnými pomôckami, ktoré nám ponúka 21. storočie a vyťažme z nich čo najviac teraz i pre obohatenie svojej praxe v budúcnosti. S trochou predstavivosti a šikovnosti spoločne zvládneme učiť inovatívne, príjemne a zážitkovo i mimo školských lavíc. 

Foto: unsplash.com.