V predchádzajúcej časti sme sa spoločne pozreli na to, ako umelá inteligencia (UI) funguje a aké výhody či nevýhody prináša do vzdelávania. V 2. časti vám predstavíme tipy, ako môže vám ako učiteľom pomôcť pri vašej práci. Takisto vás inšpirujeme nápadmi na aktivity, v ktorých môžete UI využiť a prepojiť túto tému s občianskym vzdelávaním. 

1. Nechajte žiakov objavovať ako funguje strojové učenie

Ako sme spomenuli v prvej časti našej série o UI, umelá inteligencia funguje na princípe zberu veľkého množstva dát, ktoré analyzuje a vyvodzuje z nich závery, ktoré neustále aktualizuje na základe pribúdajúcich dát. To sa volá strojové učenie. Jedným z príkladov strojového učenia, ktoré môžete využiť na hodine, sú tieto obrázky. Poukazujú na to, že umelá inteligencia má problém rozoznať niektoré jedlá od zvieratiek, ak sa na seba veľmi podobajú. Znamená to, že UI zatiaľ nenazbierala dostatok dát a nevytvorila si dostatočne kvalitný a spoľahlivý algoritmus na to, aby jedlo od zvieratka rozlíšila. S vašimi žiakmi môžete v reflexii využiť nasledujúce otázky:

 • Aké ďalšie príklady vám napadajú, kedy by si UI mohla spliesť rôzne skupiny ľudí, zvierat či iných objektov?
 • Kedy by takto popletený algoritmus UI mohol pre nás predstavovať riziko? V akých situáciách by to bolo podľa vás nebezpečné?
 • Prečo je pre vás jednoduché obrázky zvierat a jedla rozoznať, ale pre umelú inteligenciu je to náročné? 

Ďalším príkladom strojového učenia je napríklad webová stránka Teachable Machine. Na stránku si môžu vaši žiaci nahrať rôzne fotografie a sami môžu naučiť stránku rozoznávať napr. emócie, postavy, zvuky či pózy na fotografiách a obrázkoch.

2. Podporte žiakov, aby si zmerali svoje sily s ChatGPT

Jednou z kľúčových vlastností ChatGPT je jeho schopnosť vygenerovať odpovede na zadané otázky či témy. Preto môžete ChatGPT využiť vo vyučovaní s vašimi žiakmi tak, že im zadáte spracovať esej alebo inú úlohu na vami zvolenú tému najprv samostatne a potom s pomocou chatovacieho nástroja. Následne nechajte žiakov porovnať strojovo vytvorený text s ich vlastným. Odporúčame diskutovať o nasledujúcich otázkach: 

 • Splnila podľa vás umelá inteligencia zadanie? 
 • Spravila niekde zásadnú chybu? Ak áno, kde a akú? Ak nie, prečo podľa vás spracovala zadanie bezchybne?
 • Ako na vás pôsobí napísaný text? Je kvalitný? Je štylisticky a gramaticky správny? Pôsobí na vás text tak, že ho písal človek?
 • Kde vidíte rozdiely medzi vašou esejou a esejou od ChatGPT? 
 • Čo nám tieto rozdiely hovoria o úrovni a hĺbke “práce” ChatGPT? V čom je ľudský faktor a náš osobný vklad do práce dôležitý a cenný?

3. Zahrajte sa na umelcov s DALL·E 2

Umelá inteligencia dokáže už nielen zhromažďovať a analyzovať údaje, ale využívať aj kreativitu. Jedným z príkladov je stránka DALL·E 2, ktoré vie pomocou UI vygenerovať obrazy či rôzne grafiky od výmyslu sveta. Môžete ju využiť ako námet na aktivitu pre žiakov. Ich úlohou bude zadať do stránky DALL·E 2 príkaz na vytvorenie známych diel ako “Nočná obloha od Vincenta van Gogha” alebo “Mona Lisa od Leonarda da Vinciho”. Výrazy môžete zadať v slovenskom aj napr. anglickom jazyku. Následne dajte žiakom porovnať originálnu maľbu a dielo vytvorené umelou inteligenciou. Aktivitu môžete podporiť otázkami ako:

 • Kde vidíte podobnosti a kde rozdiely? 
 • Ako kvalitne či hodnotne umelá inteligencia podľa vás stvárnila umelecké dielo? 
 • Vedel by rovnako zreplikovať dané umelecké dielo aj človek? Prečo áno a prečo nie?
 • Čo nám tieto rozdiely hovoria o úrovni “práce” umelej inteligencie? V čom je ľudský faktor a náš osobný vklad do práce dôležitý a cenný?
 • V čom je podľa vás hodnota originálnych umeleckých diel v porovnaní s ich kópiami či napodobeninami?

Ďalším z príkladov, ako DALL·E 2 využiť na hodinách, môže byť súťaž o to, kto zadá do stránky príkaz na vytvorenie čo najkreatívnejšieho diela. Fantázii sa tu medze nekladú. 🙂 Kreatívne výtvory vašich žiakov nám zašlite na e-mail info@skolyktoremeniasvet.sk, radi ich uverejníme na našej stránke.

4. Ukážte žiakom, ako funguje krádež identity cez UI

Ako s každou novou technológiou, aj najlepší zámer môže byť zneužitý. Jednou z nástrah umelej inteligencie sú tzv. deepfake (slov. hlboko falošné) videá, v ktorých dokáže ich tvorca pomocou UI vložiť do originálneho videa tvár či hlas iného človeka, a tým vytvoriť falošný a klamlivý obsah, ktorý je s využitím inovácie uveriteľnejším, resp. ťažšie rozoznateľným. Odporúčame preto vysvetliť žiakom nástrahy deepfake videí, ktoré si môžu dokonca sami vytvoriť aj cez tento odkaz. Následne môžete s vašimi žiakmi diskutovať a reflektovať na nasledujúce otázky:

 • Aké riziká deepfake videí vidíte? 
 • Aké (zväčša negatívne) dopady na ľudí, ktorých fotografie či hlas by boli zneužité, si viete predstaviť?
 • Kde sa deepfake videá podľa vás v súčasnosti používajú najčastejšie a prečo?
 • Prečo je dôležité naučiť sa ich rozoznávať, resp. kriticky myslieť pri prezeraní obsahu na internete?

5. Vyskúšajte si so žiakmi morálne dilemy autonómnych vozidiel

So žiakmi môžete skúsiť vyriešiť morálne dilemy, ktorým čelia autonómne vozidlá a ich programátori. Nechajte žiakov rozhodovať sa za autonómne vozidlo v rôznych problematických situáciách, v ktorých môžu smrteľne ohroziť rôzne skupiny ľudí či zvierat. Príklady dilem nájdete na tomto odkaze. Hoci sú situácie napísané v anglickom jazyku, sú veľmi jednoduché a ľahko pochopiteľné. Vašich žiakov môžete po aktivite naviesť na nasledujúce reflexívne otázky:

 • Na základe čoho ste sa rozhodovali, ktorú skupinu ľudí autom ohrozíte, resp. neohrozíte?
 • Čo o nás hovoria naše rozhodnutia? Aké skupiny ľudí či iných živých bytostí alebo majetku, hoci neúmyselne, máme tendenciu prednostne chrániť a prečo?
 • Bolo pre vás ľahké alebo náročné robiť rozhodnutie za autonómne vozidlo? Prečo?
 • Čo všetko sa musí UI v autonómnych vozidlách ešte “naučiť”, aby bola bezpečná pre všetkých ľudí a zvieratá?

6. Pozrite si so staršími žiakmi filmy o umelej inteligencii

Téma umelej inteligencie fascinuje svetový filmový priemysel dlhodobo nielen vďaka novým a neprebádaným príležitostiam, ale aj výzvam či rizikám, ktoré so sebou prináša. Preto vám a vašim žiakom odporúčame na veku primeraný výber nasledujúce filmy:

 • Ona (HER): Muž sa po ťažkom rozchode postupne zamiluje do citlivého a empatického operačného systému menom Samantha, ktorý mu pomôže zvládnuť náročnú životnú situáciu ľahšie.
 • Ex Machina: Film poukazuje na to, aká tenká hranica môže byť medzi naprogramovaným strojom využívajúcim UI a človekom, pričom hlavný hrdina takmer uverí, že robot menom Ava má pocity a potreby podobné a kompatibilné s človekom.
 • Ja, robot: V roku 2035 predstavujú roboty bežnú súčasť každej domácnosti a ľudia im dôverujú – okrem jedného nedôverčivého detektíva. Ten je presvedčený, že zločin, ktorý práve vyšetruje, spáchal robot.
 • WALL-E: Známy príbeh je o robotovi s menom WALL-E, ktorý je navrhnutý špeciálne na čistenie znečistenej planéty Zem. Zamiluje sa do robota menom Eve a sprevádza ju na dobrodružnej ceste vesmírom, ktorá zmení osud ľudstva.
 • Avengers 2: Vek Ultrona: V populárnom marvelovskom filme je hlavným nepriateľom Ultron, ktorý je založený na umelej inteligencii. Ten z dostupných dát vydedukuje, že samotné ľudstvo je najväčšou hrozbou pre mier na Zemi a že bytosti umelej inteligencie sú ďalším krokom v evolúcii planéty.

Po dopozeraní filmov môžete žiakom v rámci reflexie položiť tieto otázky:

 • Aké sú etické otázky spojené s využívaním umelej inteligencie?
 • Ako a prečo sa menili pohľady hlavných postáv na svet po stretnutí s umelou inteligenciou?
 • Aké sú možné dôsledky toho, keby sa v reálnom svete objavila technológia podobná Samanthe vo filme Ona?
 • Mali by mať podľa vás roboti využívajúci UI schopnosť rozhodovať sa samostatne? Prečo áno/nie?
 • Mali by podľa vás existovať nejaké pravidlá na kontrolu UI? Prečo áno/nie? Aké pravidlá by sa mali zaviesť na európskej či celosvetovej úrovni?

Na príprave tipov sme spolupracovali s Martinom Kuštekom, odborníkom na umelú inteligenciu, spoluautorom metodických materiálov v programe Školy, ktoré menia svet a pracovníkom s mládežou v Rade mládeže Bratislavského kraja a v Študentských voľbách.

Veríme, že sme vám priniesli množstvo nápadov a inšpirácie na praktické využitie umelej inteligencie na vašich vyučovacích hodinách či mimo nich. Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ktoré z tipov ste vyskúšali v praxi a ako sa vám s vašimi žiakmi osvedčili. Ozvite sa nám buď na našej Facebookovej stránke alebo na e-maili info@skolyktoremeniasvet.sk. Držíme vám palce! 🙂

Foto: PixabayDALL·E 2

Blog pre vás pripravila Lucia Polláková.