Jana Feherpataky-Kuzmová
Jana Feherpataky-Kuzmová
Vladimír Šnídl
Vladimír Šnídl
Katarína Čavojská
Katarína Čavojská
Kristína Eliášová
Kristína Eliášová
Dušan Ondrušek
Dušan Ondrušek
Peter Dráľ
Peter Dráľ
Erich Mistrík
Erich Mistrík
Oliver Šimko
Oliver Šimko
Dávid Králik
Dávid Králik
Ester Köverová
Ester Köverová
Martin Kuštek
Martin Kuštek
Zuzana Bendíková
Zuzana Bendíková
Denisa Zlevská
Denisa Zlevská
Jakub Šimko
Jakub Šimko
Miroslava Mišová
Miroslava Mišová
Miroslav Hřebecký
Miroslav Hřebecký
Alžbeta Śnieżko
Alžbeta Śnieżko
Radka Mikšík
Radka Mikšík
Jakub Drábik
Jakub Drábik
Ondrej Schütz
Ondrej Schütz
Peter Pivoda
Peter Pivoda
Vladimír Burjan
Vladimír Burjan
Zuzana Suchová
Zuzana Suchová
Viera Tatayová
Viera Tatayová

Pozrite si tiež, s ktorými lektormi a lektorkami sa stretnete na našom e-learningovom portáli:

Lektori na e-learningu