Jana Feherpataky-Kuzmová
Jana Feherpataky-Kuzmová
Lucia Polláková
Lucia Polláková
Erich Mistrík
Erich Mistrík
Katarína Čavojská
Katarína Čavojská
Kristína Eliášová
Kristína Eliášová
Dušan Ondrušek
Dušan Ondrušek
Peter Dráľ
Peter Dráľ
Zuzana Bendíková
Zuzana Bendíková
Denisa Zlevská
Denisa Zlevská
Oliver Šimko
Oliver Šimko
Ester Köverová
Ester Köverová
Dávid Králik
Dávid Králik
Martin Kuštek
Martin Kuštek
Radka Mikšík
Radka Mikšík
Jakub Drábik
Jakub Drábik
Miroslav Hřebecký
Miroslav Hřebecký
Miroslava Mišová
Miroslava Mišová
Viera Tatayová
Viera Tatayová
Alžbeta Śnieżko
Alžbeta Śnieżko
Vladimír Šnídl
Vladimír Šnídl
Ondrej Schütz
Ondrej Schütz
Peter Pivoda
Peter Pivoda
Vladimír Burjan
Vladimír Burjan
Zuzana Suchová
Zuzana Suchová

Pozrite si tiež, s ktorými lektormi a lektorkami sa stretnete na našom e-learningovom portáli:

Lektori na e-learningu