FAQ: Školy, ktoré menia svet pre 2. stupeň ZŠ a SŠ

FAQ: Školy, ktoré menia svet pre 2. stupeň ZŠ a SŠ2024-03-26T17:45:36+01:00

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať na info@skolyktoremeniasvet.sk.

Ako a kedy sa prihlásiť?2024-03-21T12:09:09+01:00

Prihlasovanie do programu Školy, ktoré menia svet pre 2. stupeň ZŠ a SŠ je momentálne UZATVORENÉ. Aktuálne informácie o možnosti zapojiť sa do programu nájdete na tomto webe alebo na Facebooku Škôl, ktoré menia svet.

Koľko škôl sa každý rok zapája?2023-08-23T08:20:08+02:00

Do projektu je každý školský rok zapojených najviac 20 materských, základných a stredných škôl z celého Slovenska. Program je inkluzívny a prihlasujú sa doň štátne, súkromné aj cirkevné školy, materské a základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, stredné priemyselné školy, spojené školy, ale aj špeciálne či internátne školy. 

Musím sa zúčastniť všetkých tréningov?2023-08-23T08:18:04+02:00

Tréningy sú obsahovým základom celého programu, preto je účasť na nich povinná. Z našej skúsenosti vieme, že práve počas nich sa účastníci najviac naučia a najlepšie spoznajú. Snažíme sa na každý tréning prizvať zaujímavých hostí, ale aj vytvoriť čas na zábavu a profesionálny rozvoj. V prípade mimoriadnych udalostí a po dohode s organizátorom však majú účastníci možnosť jeden tréning počas doby trvania programu vynechať. 

Prečo musíme platiť ročné školné?2023-08-23T08:16:05+02:00

Ročné účastnícky poplatok odzrkadľuje len zlomok celkových nákladov na celý program a nevytvára pre našu organizáciu žiadny zisk. Pre nás slúži najmä ako záruka záujmu zapojených škôl aktívne participovať na jednotlivých aktivitách v rámci programu. Reálne náklady na prevádzkovanie 2-ročného programu sa pohybujú v hodnote okolo 5 100 € na 1 školu za 2 roky. Dofinancovať ich máme možnosť len vďaka podpore našich partnerov, ktorým touto cestou ďakujeme. 

Pre koho je program určený?2023-03-28T15:32:25+02:00

Pre vedenie škôl a učiteľov (nielen) spoločenskovedných predmetov na základných aj stredných školách kdekoľvek na Slovensku, ktorí sa chcú stať lídrami v občianskom vzdelávaní, chcú sa nabiť novou energiou, získať novú inšpiráciu a podporu a stať sa súčasťou výnimočnej komunity škôl po celom Slovensku.

Čo vďaka programu získam?2023-08-23T08:13:39+02:00

Získate profesionálnu tréningovo-mentoringovú podporu, zážitkové tréningy pre vedenie, pedagógov aj žiakov vedené expertmi a skúsenými lektormi, množstvo inšpirácie a nových nápadov. Ďalej získate prístup na e-learningový portál Škôl, ktoré menia svet, hromadu metodických odporúčaní a pomoc pri implementácii aktivít z 2 autorských metodických príručiek. Ďalej je to, napríklad, 20%-ná doživotná zľava na vybrané tréningy v našej ponuke, možnosť využívať exkluzívnu značku Škola, ktorá mení svet či možnosť byť súčasťou výnimočnej komunity Škôl a Učiteľov, ktorí menia svet a zdieľať svoje skúsenosti s ľuďmi na rovnakej vlne.

Takisto je možné uplatniť si účasť v programe ako súčasť inovačného vzdelávania.

Kde sa tréningy a spoločné stretnutia konajú?2023-08-23T08:12:06+02:00

Spoločné tréningy realizujeme v komfortnom hotelovom prostredí po celom Slovensku tak, aby to nikto nemal ďaleko alebo v online formáte, ktorý je plnohodnotnou alternatívou offline vzdelávaní. Za účelom individuálnych stretnutí aj tréningu pre váš školský parlament prídeme priamo na vašu školu. Ak to situácia vyžaduje, sme pripravení ktorékoľvek vzdelávanie v plnej miere zrealizovať aj online podobe, a to vrátane jeho neformálnej a zážitkovej atmosféry.

Čo ak sa nemôžem zapojiť do programu na celé 2 roky?2023-08-23T08:07:30+02:00

V tom prípade pre vás máme alternatívu vo forme jednorazových vzdelávacích workshopov. Môžete si vybrať zo širokej palety nami ponúkaných produktov alebo nás kontaktovať s požiadavkou na vytvorenie tréningu na mieru TU.

Viac o jednorazových workshopoch sa dozviete TU.

Go to Top