Program Školy, ktoré menia svet pre MŠ a 1. stupeň ZŠ poskytujeme s časovou dotáciou 100 hodín.