Úspešným ukončením inovačného vzdelávania v rámci programu Školy, ktoré menia svet pre MŠ a 1. stupeň ZŠ získate nárok na príplatok vo výške 6% za absolvovanie 100 hodín vzdelávania.

V programe nie je možné absolvovať menej hodín.

Príplatok môžete získať len v prípade absolvovania plnej dĺžky programu.