Úspešným ukončením inovačného vzdelávania v rámci programu Školy, ktoré menia svet pre 2. stupeň ZŠ a SŠ získate nárok na najvyšší možný príplatok vo výške 12% za absolvovanie 200 hodín vzdelávania.

V programe nie je možné absolvovať menej hodín.

Príplatok môžete získať len v prípade absolvovania plnej dĺžky programu.