Školský parlament (ŠP),  v minulosti označovaný ako žiacka školská rada,  je dôležitým zastupiteľským orgánom žiakov, ktorý reprezentuje ich hlas a nápady na zlepšenie prostredia školy či vyučovacieho procesu. Nie je (alebo by nemal byť) iba organizátorom najrôznejších školských a mimoškolských podujatí. Pre modernú a otvorenú školu je nesmierne dôležité venovať činnosti ŠP neustálu pozornosť a skvalitňovať jeho fungovanie. Ak vám došli nápady ako reštartovať činnosť toho vášho či ako motivovať a aktivizovať členov ŠP, určite si nenechajte ujsť zoznam zaujímavých tipov, rád a pomôcok inšpirovaných Učiteľmi, ktorí menia svet. 

Na čo nezabudnúť pri zakladaní ŠP? 

 • Pri voľbách do vášho ŠP podporte v kandidatúre najmä tých žiakov, ktorí majú záujem v ňom pracovať, resp. ktorí sa v ňom chcú angažovať dobrovoľne. V prípade nominácie žiakov si najprv vypýtajte ich súhlas.
 • Pred voľbami zorganizujte volebnú kampaň, ktorá bude pripomínať kampaň pred skutočnými voľbami a podporte žiakov v zodpovednej voľbe a zúčtovateľnosti ich volených kandidátov.
 • Otestujte sa vďaka nášmu Indexu školskej participácie, ktorý nájdete na tomto odkaze.

Ako motivovať žiakov k tímovej práci?

 • Zorganizujte činnosť ŠP do podoby školského záujmového krúžku v poobedných hodinách.
 • Dajte stretnutiam vášho ŠP pravidelnosť – či už ide o poobedie alebo termín počas vyučovania, dohodnite si so žiakmi aj kolegami predvídateľné a pevne stanovené, príp. pravidelne rotujúce termíny stretnutí. Môže pritom ísť o rôzne formáty, napr. o fixné termíny dlhších stretnutí a operatívne dohodnuté kratšie stretnutia. 
 • Spojte stretnutia ŠP s niečím príjemným, napr. s vychádzkami v prírode, priateľskými rozhovormi, hrami alebo malým občerstvením. Vytvoríte tak žiakom pozitívnu asociáciu.
 • Dodajte vášmu ŠP vážnosť a dôležitosť a jej členom pocit prestíže napr. vytvorením loga (grafickej identity ŠP), pečiatky či oficiálnym tímovým fotením. Každý ŠP rovnako uvíta možnosť mať vyčlenené menšie priestory pre spoločné stretnutia či odkladanie potrebných vecí. To zároveň podporí zodpovednosť členov za starostlivosť o ne.

Ako vo vašom ŠP vytvoriť priateľskú atmosféru?

 • Venujte dostatočnú pozornosť zoznámeniu sa nových členov ŠP s tými skúsenejšími, ich rovesníckej spolupráci a učeniu sa či už v hravých alebo pracovných aktivitách. Starší by mali mladším tiež odovzdať skúsenosti z jednotlivých aktivít či vlastnými slovami vysvetliť agendu, výhody, dôležitosť a spôsob práce ŠP.  
 • Nezabúdajte na generačnú obmenu členov vášho ŠP tak, aby jeho činnosť nestroskotala na odchode jedného či viacerých aktívnych žiakov po poslednom ročníku ich štúdia. Budujte dlhodobo udržateľný tím.
 • Zrealizujte pre členov ŠP teambuilding a nezabudnite byť jeho súčasťou 🙂 Mimoriadne dôležitý môže byť pri reštarte po dištančnej výučbe.

Ako zaktivizovať členov vášho ŠP? 

 • Vyhraďte si čas na strategické plánovanie toho, čo by žiaci v ŠP chceli robiť tak, aby náplňou práce ŠP neboli iba školské akcie. Žiaci môžu tiež zbierať podnety od spolužiakov.
 • Dajte členom ŠP priestor na spontánne aktivity a nápady na riešenie mnohých problémov okolo nich, ktoré je možné zrealizovať v krátkom čase. Takéto aktivity dodajú žiakom dôležitý pocit, že dokážu veci okolo seba meniť k lepšiemu.
 • Nechajte vašich žiakov vymyslieť niečo nové, začať novú tradíciu, nahradiť  jednu obohratú aktivitu novou.
 • Podporte žiakov v myšlienke spolupracovať s vašou obcou či mestom, zúčastniť sa zasadnutia miestneho zastupiteľstva alebo založiť miestny mládežnícky parlament. Čím skôr poskytneme žiakom možnosti zaujímať sa o veci okolo nich, tým lepšie.
 • Nadviažte spoluprácu s iným ŠP vo vašom meste/obci (offline) alebo kdekoľvek na Slovensku či v zahraničí (online).

Ako zapojiť do činnosti ŠP celú školu?

 • Priebežne zapájajte aktívnych kolegov či žiakov, ktorí nie sú členmi ŠP. Výborným nástrojom na prepojenie činnosti ŠP so zvyškom školy je zber podnetov od jej obyvateľov.  
 • Zabezpečte príležitostnú účasť vedenia školy na stretnutiach ŠP, príp. poproste vedenie školy o účasť vtedy, keď mu budú žiaci pripravení odprezentovať nejaký konkrétny námet či riešenie školského problému.
 • Nezabúdajte na propagáciu a komunikáciu činnosti vášho ŠP – je dôležitá pre pocit zadosťučinenia členov ŠP, pre ocenenie dôležitosti ŠP zo strany ostatných žiakov aj vašich kolegov, ale aj pre získavanie nových členov. Dôležitá je aj jej forma, napr. cez Facebookovú stránku, ktorú si žiaci i učitelia pravdepodobne všimnú skôr ako nástenku.
 • Neopomeňte preukázanie úprimnej vďaky všetkým tým, ktorí činnosti vášho ŠP napomáhajú či ju inak podporujú. Môže ísť aj o kolegov, ktorí boli empatickí a ocenili vaše aktivity na spoločnej porade. Tešte sa z malých úspechov, sú základom tých väčších.

Ako efektívne organizovať činnosť ŠP (aj počas dištančnej výučby)?

 • V prípade nutnosti prejsť na dištančnú výučbu sa nenechajte od činnosti ŠP odradiť. Radšej aktivity a činnosť ŠP prispôsobte aktuálnym podmienkam a potrebám, napr. organizujte online podujatia so zaujímavými hosťami, nechajte žiakov počas videohovorov zdieľať svoje aktuálne pocity z izolácie a navzájom sa podporiť či pomôžte vedeniu školy vyriešiť technické podmienky dištančnej výučby.
 • Využite prezenčné stretnutia aj na to, aby ste sa na prípadné online fungovanie pripravili. Vyskúšajte sa stretnúť online a zriaďte kolaboratívne konto vám aj žiakom na niektorej z online platforiem (viď nižšie).
 • Zriaďte si online skupinový chat (napr. Messengerovú skupinu) ktorá vám uľahčí operatívnu komunikáciu a koordináciu či fungujete offline alebo online.
 • Využite niektorý z online nástrojov, ktoré vám môžu uľahčiť spoluprácu nielen v období dištančného vyučovania, ale sú šikovnými pomocníkmi aj ako doplnok k osobným stretnutiam. Google disk je výbornou pomôckou na vytváranie a zdieľanie dokumentov s viacerými členmi súčasne. Radi by ste naplánovali aktivity vašej ŽŠR na jeden týždeň či celý mesiac? To vám uľahčí aplikácia Trello, pričom úlohy budú viditeľné pre celý váš tím. Plánovanie spoločných stretnutí vám zasa uľahčí Doodle. Perfektnou pomôckou na vytváranie grafických materiálov, plagátov, pozvánok a pod. je Canva. Na spoločnú komunikáciu môžete okrem Messengera využiť i aplikáciu Slack. Datawrapper je zasa šikovný nástroj na vytváranie grafov, ktoré môžete využiť v článkoch alebo na vašich nástenkách. V prípade, že organizujete na škole verejné podujatie či projekt a radi by ste naň zbierali finančné príspevky, môžete tak urobiť prostredníctvom online portálu Darujme. Všetky tieto nástroje sú v základnej verzii bezplatné a jednoduché na ovládanie.

V neposlednom rade je dôležité, aby ste členov ŠP dostatočne zapájali do jeho činnosti. A preto delegujte, delegujte, delegujte! Dajte deťom slobodu a zodpovednosť ako za realizáciu projektov, tak i za rozhodovanie o nich. Odmenou im i vám bude väčšia motivácia, pocit spolupatričnosti, nespočetné množstvo nápadov a zlepšenie životných a občianskych kompetencií žiakov. 

Ak hľadáte ďalšie spôsoby ako reštartovať váš ŠP, vyskúšajte náš zážitkový tréning “Nakopnite svoj školský parlament!“. Tréning pripravujeme na mieru presne podľa vašich požiadaviek. Stretnutie prebieha na základe vášho výberu priamo na škole alebo online.  

Viac informácií o tréningu

Foto: archív IPAO.