Stredná športová škola začala svoju činnosť 1.9.1982. Dôvodom jej zriadenia  bol všeobecný záujem o školu, ktorá by talentovaným športovcom poskytla kvalitné vzdelanie a súčasne by vytvorila podmienky na zabezpečenie náročnej športovej prípravy svojich žiakov. Školu navštevujú športovo nadaní žiaci nielen z Košického kraja, ale aj ďalších regiónov Slovenska. 

Škola participuje na výchove k olympionizmu a šíreniu olympijských ideálov. Na tento účel aktívne využíva Sieň olympizmu so vzácnymi exponátmi, dokumentujúcimi históriu a súčasnosť najmä košického športu. Sieň je prístupná nielen žiakom školy, ale aj širokej verejnosti a žiakom iných škôl.

Škola zabezpečuje športovú prípravu a vzdelávanie v kmeňových športoch: atletika, hádzaná, gymnastika, futbal, plávanie, fitnes, športová streľba, zápasenie, vzpieranie, vodné pólo, basketbal, bedminton, stolný tenis, ľadový hokej, karate, volejbal. Okrem toho zabezpečuje vzdelávanie aj v individuálnych športoch- krasokorčuľovanie, in-line korčuľovanie, jazdectvo a golf.

Web: https://sportgymke.edupage.org/