Váhate, či sú programy ďalšieho vzdelávania pre vás to pravé alebo máte obavy z toho, či by ste pravidelnú účasť na tréningoch zvládli? Prečítajte si, aké rozmanité formy podpory vďaka programu Školy, ktoré menia svet získate a presvedčte sa o tom, že účasť v ňom vám „dobije baterky” a ponúkne množstvo námetov na moderné a efektívne učenie! A to všetko nezávisle od predmetu, ktorý vyučujete a bez ohľadu na to, koľko rokov praxe máte či kde na Slovensku sa nachádzate.

1. Nová metodická príručka

Začiatkom tohto roka sme vydali pokračovanie obľúbenej metodickej príručky Škôl, ktoré menia svet. V jej druhej časti nájdete 40 nových aktivít, ktoré je možné využiť pri práci so žiakmi ZŠ i SŠ. Na príručke pracoval kolektív 14 odborníkov z rôznych oblastí. Okrem tém ako život v komunite, rozvoj tolerancie a empatie či formovanie morálnych postojov sme sa v reakcii na aktuálne dianie zamerali i na starostlivosť o psychické zdravie, vnímanie histórie v kontexte a súvislostiach a nástrahy sociálnych sietí. Okrem samotnej príručky v programe tak účastníci programu získajú podporu a know-how v práci s ňou, ako aj možnosť zdieľať skúsenosti s kolegami z iných škôl.

2. Tréningy online i offline

Sú to už takmer dva roky, odkedy sme museli činnosť Škôl, ktoré menia svet vrátane zážitkových tréningov, počas ktorých sa môžu účastníci stretnúť až s 20 lektormi resp. odborníkmi na rôzne témy, neplánovane prispôsobiť fungovaniu v online priestore. Vďaka tejto skúsenosti dokážeme v prípade potreby program a aktivity pre zapojené školy plnohodnotne realizovať aj na diaľku. Online stretnutia priniesli i ďalší benefit – digitálne nástroje, s ktorými sa účastníci počas tréningov stretnú, sú skvelou pomôckou aj pri práci so žiakmi. Učitelia tak účasťou na online tréningoch získavajú prehľad o aktuálnych trendoch týkajúcich sa využívania IT technológií vo výučbe či pri koordinovaní školského parlamentu. 

3. Inšpiratívny newsletter

Jednou z najobľúbenejších súčastí programu Školy, ktoré menia svet je pravidelný metodický newsletter, ktorý účastníci programu dostávajú do svojich emailových schránok každý mesiac. Newsletter svojim čitateľom ponúka množstvo námetov na aktivity, ktoré sú inšpirované jednotlivými témami Štátneho vzdelávacieho programu a ktoré je možné využiť na vyučovacích hodinách i mimo nich. Učitelia v ňom nájdu tiež informácie o aktuálnych podujatiach a príležitostiach pre svoju školu či články týkajúce sa súčasného spoločenského diania. Jednoducho si tak dokážu urobiť prehľad o aktuálnych otázkach a obohatiť o ne prípravy na svoje hodiny. 

4. Interaktívny e-learningový portál

Keďže si naplno uvedomujeme dôležitosť celoživotného vzdelávania a sebarozvoja po profesionálnej i osobnostnej stránke, účastníkom programu Školy, ktoré menia svet sa snažíme poskytnúť všetky najnovšie zdroje a materiály pre ich učiteľskú prax. Zároveň však učiteľom chceme pri ich výbere a prezeraní dopriať slobodu. Súčasťou účastníckeho balíčka je preto plný prístup k exkluzívnym vzdelávacím materiálom na e-learningovom portáli Škôl, ktoré menia svet. Vybrané zručnosti a vedomosti môžu používatelia portálu prehlbovať interaktívnou formou vo vlastnom tempe, kedykoľvek, kdekoľvek a ako často potrebujú. 

5. Výnimočná komunita učiteľov

Program Školy, ktoré menia svet v súčasnosti spája viac ako 170 učiteľov a učiteliek ZŠ a SŠ z celého Slovenska. Každý z členov výnimočnej učiteľskej komunity prináša svoj jedinečný pohľad a skúsenosti, ktoré sú inšpiráciou ako pre ostatných učiteľov, tak pre nás. Je to práve rozmanitosť osobností, ale i vyučovacích predmetov, vďaka ktorej je zdieľanie príkladov dobrej praxe vždy originálne. Sme hrdí, že súdržnosť Komunity, ktorá mení svet je vidieť aj po mnohých rokoch od absolvovania programu, ktorý okrem vzájomnej metodickej podpory podnietil aj vznik dlhoročných priateľstiev.  

6. Kontinuálna podpora

Absolvovaním programu sa pre učiteľov pravidelná podpora nekončí. Veríme, že na dosahovaní akéhokoľvek cieľa je potrebné pracovať priebežne a inak tomu nie je ani na ceste za kvalitným vzdelávaním. Absolventi programu Školy, ktoré menia svet majú preto naďalej k dispozícii materiály dostupné na e-learningovom portáli, každomesačný newsletter a vybrané zľavy od nás a našich partnerov. Absolventom programu tak isto naďalej sprostredkúvame zaujímavé príležitosti pre ich školy a možnosti ďalšieho vzdelávania

Učiteľov zapojených do programu Školy, ktoré menia svet spája okrem iného odvaha posúvať sa vpred, záujem učiť moderne a efektívne a schopnosť prispôsobiť sa aktuálnym priaznivým i menej priaznivým podmienkam. To všetko však predstavuje len zlomok učiteľského umenia. Viac o tom, v čom spočíva kumšt” dobrého učiteľa i to, čo priniesol program Školy, ktoré menia svet svojim účastníkom, sa dozviete vo videu nižšie: