Som učiteľkou v špeciálnej triede na Základnej škole v Ždani. V našej škole sa snažíme o to, aby sa deti cítili v škole dobre, chodili do školy s radosťou a aby každé dieťa zažilo úspech. Som mamou 10 ročného mladého muža s aspergerovým syndrómom, rada s ním trávim voľný čas v prírode alebo na bicykli a relaxujem kreslením. Verím, že program Školy, ktoré menia svet aj  našej škole prinesie príjemnú energiu a pozitívny posun.