Volám sa Petra Karcolová a pochádzam z krásnej rázovitej obce pod Rozsutcom s názvom Zázrivá. Ako učiteľka pôsobím v Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne už 6 rokov. Vyštudovala som odbor história – slovenský jazyk a literatúra, momentálne popri práci študujem anglický jazyk a literatúru. Všetky tieto predmety vyučujem v SZŠ Dolný Kubín. V našej škole som tiež koordinátorkou ŽŠR, vďaka čomu mám veľmi blízky vzťah s našimi žiakmi, keďže veľa mimoškolských aktivít realizuje práve ŽŠR. Považujem sa za energickú a kreatívnu osobu, preto verím, že projekt Školy, ktoré menia svet je presne to, čo ma ešte viac utvrdí v tom, že moje povolanie je najlepšie povolanie na svete 🙂