Učiteľské povolanie sa v dnešnej dobe stáva čoraz náročnejším. Pedagógovia čelia tlaku zo všetkých strán a sú každodenne nútení reagovať na nové a nové výzvy. Roky strávené v tomto tempe si automaticky vyžiadajú svoju daň. Aby sme však dokázali odovzdávať tú správnu energiu druhým, v tomto prípade našim žiakom, či kolegom v učiteľskom zbore, musíme byť predovšetkým sami v pohode. Prostredníctvom tohto tréningu by sme vám radi poskytli „prvú pomoc“ na ceste k znovuobjaveniu radosti zo svojho povolania a prehĺbeniu empatie voči sebe a svojim kolegom.

Na tréningu si účastníci:

  • vytvoria akčný plán vlastného sebarozvoja,
  • naučia sa nastavovať si reálne ciele do budúcnosti,
  • znovuobjavia svoje silné a slabé stránky,
  • nájdu odpoveď na otázku „Ako nájsť opäť radosť zo svojej práce?“
  • prehodnotia svoj potenciál ako učiteľa a svoju hodnotu pre školu a spoločnosť,
  • získajú exkluzívny prístup k materiálom na e-learningu.

Tréning je určený pre celý pedagogický zbor.

Cena

240
  • Dĺžka: 6 hodín
  • Forma: ONLINE

Cena

360
  • Dĺžka: 6 hodín
  • Forma: OFFLINE

previous arrow
next arrow
previous arrow
next arrow