V našom 2-ročnom vzdelávacom programe Školy, ktoré menia svet to bolo koncom školského roka ako vždy rušné. V júni tohto roku sme odovzdali 6 absolventom a absolventkám titul Učiteľ/ka, ktorý/á mení svet a krátko na to sme vo výnimočnej komunite privítali nové tváre z celého Slovenska. Pozrite sa s nami na zosumarizovanie posledného ročníka a na novinky z toho aktuálneho.

Efektívne vzdelávanie offline, ale aj online

Na prvom, už tradične septembrovom, tréningu v školskom roku 2020/2021 sa na 3 dni vo Zvolene stretla skupina koordinátorov a koordinátoriek Škôl, ktoré menia svet. Vďaka lektorom Erichovi Mistríkovi a Oliverovi Šimkovi sa vzdelávali v tom, ako na hodinách i mimo nich zavádzať inovatívne metódy a formy vzdelávania, gamifikáciu a prepájanie (nielen humanitných) predmetov.

Po zavedení protipandemických opatrení sme sa nasledujúci tréning presunuli do virtuálneho sveta. Napriek tomu to tímu IPAO ani účastníkom a účastníčkam tréningu nepokazilo chuť do učenia sa novým metódam vzdelávania. Spoločne si vyskúšali rôzne simulácie či neformálne aktivity na vlastnej koži. Navyše sa naučili pracovať aj s interaktívnejšími online nástrojmi, aby mohli svoje hodiny posúvať na ešte vyššiu úroveň aj počas online vyučovania. 

Do tretice  sme sa presunuli opäť do Zvolena. Naši učitelia a učiteľky na konci školského roka 2021/2022 nielen úspešne ukončili program získaním titulu Učiteľ/ka, ktorý/á mení, ale takisto zistili, ako pracovať na vlastnej psychohygiene a predchádzať syndrómu vyhorenia.

Sme hrdí, že títo učitelia a učiteľky spolu s ich školami sa môžu natrvalo pýšiť titulom Škola, ktorá mení svet:

 • Janka Hajdúchová zo Strednej odbornej školy v Pruskom,  
 • Anna Kolesárová zo ZŠ Bernolákovej vo Vranove nad Topľou,
 • Marianna Iliašová zo ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou,  
 • Róbert Jurík z Gymnázia Jána Hollého v Trnave,  
 • Silvia Kriváčková zo ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave,  
 • Jarmila Šmecková a Lýdia Naďová z Evanjelického gymnázia v Tisovci.

Všetkým absolventom a absolventkám zo srdca gratulujeme a prajeme veľa zážitkov pri rozvoji občianskych a životných kompetencií žiakov a žiačok!

Štafetu preberá 7. ročník

Sme presvedčení, že učiteľské povolanie je prácou na sebe po celý život. Z povolania sa potom často stáva takmer umenie, v ktorom učitelia hľadajú spôsoby, ako čo najlepšie učiť a posúvať svojich žiakov vpred. Preto už siedmy rok pokračujeme vo vytváraní komunity výnimočných učiteľov a učiteliek, ktorí sa navzájom inšpirujú, obohacujú a chcú zavádzať nové zážitkové a interaktívne metódy do ich vyučovania.

Predstavujeme vám 6 nových účastníčok, ktoré chcú meniť svet:

 • Veronika Hanáková z Gymnázia v Púchove,
 • Anita Malíková zo Strednej zdravotníckej školy v Dunajskej Strede,
 • Katarína Sahajová zo  ZŠ J. A. Komenského v Púchove,
 • Silvia Bereczová zo ZŠ J. C. Hronského v Šali,
 • Lucia Prezbruchá Sabolová zo ZŠ L. Novomeského v Košiciach,
 • Jana Virágová zo ZŠ Ul. sv. Michala 42 v Leviciach.

Novým účastníčkam držíme palce a tešíme sa, že budú s nami tvoriť úžasnú komunitu, ktorá chce meniť svet.

Foto: IPAO