Volám sa Klaudia Takácsová a vyštudovala som na CMBF UK v Bratislave odbor Náboženská výchova – Etická výchova. Pedagogickú prax a svoje povolanie katechétky vykonávam od roku 1993. Umelecké nadanie a schopnosti som podporila a rozšírila ďalším vzdelávaním na UMB v Banskej Bystrici, kde som absolvovala rozširujúce štúdium Výtvarnej výchovy.

Mojou snahou je v mladých vzbudiť túžbu po poznaní a múdrosti, posúvať hranice ich schopností, aplikovať slobodnú vôľu, ktorej základ pramení v zodpovednosti a v úcte k Bohu a blížnemu. Svoje pôsobenie sa snažím viesť duchu myšlienky: „S Láskou zmeň aspoň kúsok Zeme.“