Vyštudovala som odbor Anglický jazyk a literatúra-Slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Od roku 2012 pracujem na Základnej škole v Podolínci, kde sa s mojimi kolegami snažíme k žiakom pristupovať tvorivo a inovatívne. Veríme, že pôsobením na ich osobnostnú stránku sa z nich stanú úspešní a šťastní ľudia. Sme školou vytvárajúcou pozitívnu klímu nielen prostredníctvom nadobúdania životných zručností, ale aj budovaním osobnostných kompetencií na zvládanie konfliktov a rozvíjanie kritického myslenia.