Som učiteľka slovenského jazyka a literatúry na Spojenej škole Kollárova 17, Sečovce. Vyrastala som v malej dedinke, kde som už od malička prejavovala záujem o vzdelávanie a prácu s deťmi. Po ukončení strednej školy som sa rozhodla študovať slovenský jazyk a literatúru v kombinácii s biológiou na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a po absolvovaní univerzity som začala pracovať ako učiteľka na Spojenej škole Kollárova 17, Sečovce. Ako učiteľka pôsobím tri roky a táto skúsenosť ma napĺňa radosťou a uspokojením. Snažím sa o to, aby každý žiak mal možnosť rozvíjať svoje schopnosti a dosahovať svoj plný potenciál. V týchto rokoch som mohla prejaviť svoju kreativitu a myšlienky na mnohých školských i mimoškolských aktivitách, ako je školský časopis a rozhlas, detský tábor, medzinárodné projekty a mnohé iné zaujímavé príležitosti, vďaka ktorým som mala možnosť rozvíjať sa aj mimo bežnej výučby. Moje vyučovacie metódy sa neustále vyvíjajú a prispôsobujem ich potrebám a štýlom učenia jednotlivých žiakov. Verím v zmysluplné a autentické učenie, ktoré zohľadňuje nielen akademické poznatky, ale aj rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností žiakov. Za svoj rozvoj vďačím hlavne vedeniu našej školy, ktoré hrá kľúčovú úlohu pri vytváraní podporného prostredia pre všetkých zamestnancov školy.