Gymnázium Trebišov je štátne gymnázium v regióne Zemplín so štvorročným a osemročným študijným odborom. História našej školy siaha do roku 1949. Súčasťami školy sú aj Jazyková škola a Centrum voľného času. Jeho cieľom je poskytnúť našim študentom plnohodnotné trávenie voľného času vo viacerých záujmových krúžkoch. Rozvrh študentov našej školy tvoria rovnomerne zastúpené humanitné aj prírodovedné predmety, vrátane cudzích jazykov – angličtiny, nemčiny, ruštiny a španielčiny. V treťom ročníku a v septime žiakom pribúdajú maturitné semináre, ktoré si sami volia v súvislosti s orientáciou na vysokoškolské štúdium. Naši študenti sú úspešní aj v športe, o čom svedčí aj to, že tento rok v máji zvíťazili na Majstrovstvách SR v hádzanej stredných škôl.