inovačné - ŠKMS Premium

Aká je výška príplatku podľa nového zákona za absolvovanie tohto programu?

2023-08-22T14:55:35+02:00

Úspešným ukončením inovačného vzdelávania v rámci programu Školy, ktoré menia svet pre 2. stupeň ZŠ a SŠ získate nárok na najvyšší možný príplatok vo výške 12% za absolvovanie 200 hodín vzdelávania. V programe nie je možné absolvovať menej hodín. Príplatok môžete získať len v prípade absolvovania plnej dĺžky programu.

Aká je výška príplatku podľa nového zákona za absolvovanie tohto programu?2023-08-22T14:55:35+02:00
Go to Top