Program Školy, ktoré menia svet pre 2. stupeň ZŠ a SŠ poskytujeme s časovou dotáciou 200 hodín.