Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. je oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre vybrané kategórie pedagogických zamestnancov v oblasti:

“Vzdelávanie zamerané na profesionálny a osobnostný rozvoj v oblasti mäkkých zručností a zavádzania zážitkových a interaktívnych metód a prvkov neformálneho vzdelávania do výučby s cieľom rozvíjať občianske a životné kompetencie a zručnosti detí a žiakov a podporovať demokratickú otvorenú školskú klímu, ďalej rozvíjať schopnosti potrebné pre koordináciu školských parlamentov a praktizovať prvky psychohygieny s cieľom predchádzať syndrómu vyhorenia.” Detailné znenia obsahových zameraní akreditovaných inovačných vzdelávaní nájdete v príslušných dokumentoch nižšie.

Evidenčné čísla rozhodnutí pre poskytovateľa inovačného vzdelávania: 33/2022 – IV a 5/2024 – IV

Obdobie platnosti: do 11. júla 2027 a do 15. februára 2029 

Celé znenia potvrdení o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie nájdete TU (33/2022 – IV) a TU (5/2024 – IV).

Zoznam poskytovateľov inovačného vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 Z.z. nájdete TU.