Do projektu je každý školský rok zapojených najviac 20 základných a stredných škôl z celého Slovenska.