Do projektu je každý školský rok zapojených najviac 20 materských, základných a stredných škôl z celého Slovenska. Program je inkluzívny a prihlasujú sa doň štátne, súkromné aj cirkevné školy, materské a základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, stredné priemyselné školy, spojené školy, ale aj špeciálne či internátne školy.