Niet pochýb o tom, že celoživotné vzdelávanie učiteľov je nesmierne dôležité pre osobnostný i profesionálny rozvoj a schopnosť viesť hodiny s ohľadom na potreby žiakov 21. storočia, a to bez ohľadu na to, aký predmet vyučujeme. Ako však spraviť z takéhoto vzdelávania moderný a inšpiratívny zážitok, ktorý si učiteľ bude môcť dopriať kedykoľvek a kdekoľvek a prispôsobiť si ho podľa vlastných potrieb?

Žijeme v čase, kedy je možností doplňujúceho vzdelávania pre učiteľov (našťastie) nespočetne veľa, no napriek tomu môže byť výzvou nájsť taký kurz či workshop, ktorý by spĺňal všetky naše potreby a očakávania. Pri ich absolvovaní môžeme naraziť na rôzne prekážky – od dostupnosti, ktorá môže byť obmedzená časovým harmonogram či miestom konania, cez nedostatočnú komplexnosť či prílišnú formálnosť.

Hranice samovzdelávania a ďalšieho vzdelávania sa posúva metóda tzv. blended learning-u (v preklade zmiešaného učenia sa), ktorá zároveň predstavuje riešenie mnohých praktických otázok týkajúcich sa účasti na klasických vzdelávaniach. Blended learning je kombináciou toho najlepšieho z online a offline sveta – neochudobňuje vzdelávanie o osobný kontakt s lektorom či prednášajúcim, no zároveň umožňuje účastníkom venovať sa vybraným materiálom vo vlastnom tempe, kedykoľvek a kdekoľvek.

Ako vyzerá vzdelávanie za využitia konceptu blended learning v praxi? Každá téma, ktorej sa účastníci vzdelávania venujú, je rozdelená na niekoľko častí, pričom je zachované rozdelenie na individuálnu prácu online a skupinovú interakciu počas prezenčného stretnutia s lektorom či priamo u vás na hodine. Zadanie v online priestore zväčša obsahuje úvod do témy a interaktívne prípravné cvičenia vo forme videí, edukačných hier, vedomostných kvízov či pracovných listov a doplňujúceho čítania. Počas stretnutia naživo tak vďaka príprave účastníkov nie je potrebné venovať čas teórii a je možné sa zamerať na praktické využitie poznatkov s priamou podporou a spätnou väzbou od lektora. Rovnako to platí aj v prostredí školy, kde môžete priamo na hodinách aplikovať obsah, ktorému ste sa venovali online, príp. metódu blended learning-u využiť priamo so žiakmi. 

Vďaka svojim benefitom – či už ide o flexibilitu, možnosť venovať sa jednotlivým témam do hĺbky a opakovane alebo priestoru rozvíjať okrem iného i vlastné digitálne zručnosti – je blended learning obľúbený u mnohých učiteľov. Vyskúšať si ho na vlastnej koži môžete prostredníctvom nového e-learningového portálu Škôl, ktoré menia svet®, ktorý obsahuje témy zamerané na sebarozvoj, psychohygienu, prácu so žiackymi školskými radami, vedenie školy či všeobecnú metodickú podporu od hodnotového vzdelávania až po rozvoj kritického myslenia. Materiály sú dostupné zdarma po registrácii. 

Navštíviť e-learningový portál