2-ročný zážitkový tréningovo-mentoringový program Školy, ktoré menia svet hľadá účastníkov do svojho už 4. ročníka. Pridajte sa aj vy medzi lídrov v občianskom vzdelávaní na Slovensku a meňte spolu so svojimi žiakmi svet! Aké jedinečné benefity sú pre vás v programe pripravené a čo vďaka nemu pre svoju školu získate?

1. Upriamime vašu pozornosť na občianske kompetencie

Demokracia nevyhnutne potrebuje demokraticky zmýšľajúcich, zodpovedných a aktívnych občanov. Ak však chceme, aby bola demokracia skutočne udržateľná, musíme s rozvojom občianskych kompetencií začať už na základných a stredných školách. Vďaka programu získate potrebné zručnosti, zdroje a podporu na to, aby ste aj na vašej škole vychovávali budúcich občanov. Stanete sa pritom súčasťou inkubátora systémovej inovácie občianskej náuky.

2. Poskytneme vám komplexný balík služieb pre vedenie školy, učiteľov aj žiakov

Sme presvedčení, že spolupráca s jednotlivými učiteľmi na škole nestačí. Preto sa zameriavame aj na spoluprácu s vedením školy, bez ktorého skutočná zmena nie je možná. Zároveň sa do diania na škole vďaka nášmu programu zapája aj žiacka školská rada, čím sa dosahovanie vízie školy a jej cieľov stáva participatívnym, udržateľným a efektívnym.

Foto: Inštitút pre aktívne občianstvo

3. Prídeme na vašu školu kdekoľvek na Slovensku

Spoznať školské prostredie, v ktorom sa každodenne usilujete vychovávať zo svojich žiakov dobrých a vzdelaných ľudí, je pre nás veľmi dôležité. Zároveň si tiež vážime možnosť stretnúť aj ďalších pedagógov, ktorí sú súčasťou tímu, hoci v pravidelnom kontakte budeme iba s niektorými. Je pre nás dôležité, aby sme neboli iba menom vo vašej e-mailovej schránke, ale aby sme boli vašimi blízkymi spolupracovníkmi a aby sme si navzájom dôverovali. Na vašu školu tiež prídeme zrealizovať tréning pre žiacku školskú radu či ďalšie tréningy podľa vašich preferencií.

4. Prispôsobíme sa vašim aktuálnym potrebám

V programe Školy, ktoré menia svet sa počas 2 rokov stretnete s viac ako 15 špičkovými lektormi, s ktorými prežijete dni plné zážitkov a neformálnych vzdelávacích aktivít. Vy sami však tiež budete spolutvorcami programu – obsah či jeho časové rozloženie totiž na mieru prispôsobujeme aktuálnemu spoločenskému dianiu a tomu, čím práve na škole prechádzate. Budeme sa vás tiež pýtať na váš názor a postrehy a flexibilne na ne reagovať.

5. Pripravíme pre vás každomesačnú dávku inšpirácie

Uvedomujeme si, že prepojenie eufórie z tréningových stretnutí a každodennej reality na vyučovaní aj mimo neho je mimoriadne náročné. Preto školám zapojeným v programe venujeme pozornosť priebežne počas celého roka. K dispozícii preto budete mať okrem personalizovanej mentoringovej podpory aj pravidelné inšpiratívne námety a nápady na vyučovanie či diskusiu v zborovni. Je len na vás, ktorými z nich spestríte život školy a jej občanov.

6. Obohatíme vás rozmanitou a aktívnou komunitou

Spoznajte komunitu výnimočných pedagógov z celého Slovenska, ktorí sú, rovnako ako vy, motivovaní a odhodlaní meniť veci k lepšiemu. Zdieľajte s nimi svoje úspechy aj starosti, námety na overené aktivity a budujte si vzájomné kamarátstva. Účastníci o programe hovoria, že tak rozmanitú komunitu škôl rôznych typov inde nestretli. Už je nás takmer 100, pridajte sa k nám aj vy!

7. Udelíme vám titul Škola, ktorá mení svet

Zapojením sa do programu vaša škola automaticky získa prestížnu značku Škola, ktorá mení svet. Po úspešnom absolvovaní programu škole tento titul zostáva natrvalo. Škola a školský koordinátor tiež získajú oficiálny certifikát, ako aj výhody s ním spojené. Táto značka celému svetu demonštruje, že ste výnimočná škola, ktorá mení svet!

Staňte sa aj vy lídrami v občianskom vzdelávaní – pridajte sa k nám ešte dnes a zmeňte svet!

Viac informácií o programe nájdete na tomto linku.