Prečítajte si reakciu žiačky na náš tréning

Z tréningu pre žiacku školskú radu martinskej spojenej školy, ktorá je zapojená do programu Školy, ktoré menia svet, mali dobrý pocit všetci zúčastnení – žiaci a žiačky od 1. až po 5. ročník, koordinátorka žiackej školskej rady Katarína Jakubcová, aj lektorky IPAO. Tento komentár jednej z účastníčok, ktorý sa objavil v našej e-mailovej schránke, nám však pripomenul, že naša práca má zmysel a že program Školy, ktoré menia svet je obľúbeným nielen u pedagógov, ale aj u žiakov.

Očakávania mladých ľudí ráno o 8:00, keď sme sa spoznali, boli rôzne a skôr neisté. Určite nejaká nudná prednáška, kvôli ktorej si budú musieť dodatočne dopisovať naplánované písomky. Deň strávený so spolužiakmi z iných tried, ktorých nepoznajú. Navyše, aj tak vlastne nevedia, načo v tej žiackej školskej rade sú, snáď len preto, že ich spolužiaci v septembri zvolili. Ozýva sa zopár hlasov, ktoré by rady pre školu niečo užitočné spravili, ale pochybujú, že sa to podarí.

Foto: Evanjelická spojená škola Martin

Namiesto štandardného rozsahu vyučovania sme spolu strávili o 2 hodiny dlhšie – presne 450 minút otázok a hľadania odpovedí, otvorených diskusií, vyjasňovania nevyjasneného, reflektovania nezreflektovaného, tvorby vlastnej vízie, hľadania potenciálu aj stránok, na ktorých sa oplatí popracovať. 9 mladých ľudí, ktorí práve objavili, že majú príležitosť a silu meniť svoje okolie k lepšiemu, 1 učiteľka s neskutočne otvorenou mysľou a ochotou podporiť každý dobrý nápad, 1 demokraticky zmýšľajúci riaditeľ a 2 lektorky Inštitútu pre aktívne občianstvo.

Výsledok? Prečítajte si sami (e-mail uvádzame bez korektúry):

„27.2. sme sa ako zástupcovia tried v ŽŠR mali možnosť zúčastniť celodenného školenia. Predstava, že by som mala celý deň stráviť na nejakom školení s členmi ŽŠR, ktorých ani poriadne nepoznám, vo mne vzbudzovala mierne obavy, že to bude zabitý čas. Tento deň ale dopadol úplne inak, než som očakávala.
Obsahom školenia boli hry a aktivity, ktoré neboli iba dobrým ice-breakrom, ale vychádzalo z nich poučenie pre ŽŠR ako tím. Kvalitnými metódami sa nás školiteľky snažili voviesť do debaty. Páčilo sa mi, že nám nepodsúvali žiadne poučky, maximálne nám vyjadrili svoj názor a nechali nás, nech sami určíme obsah a smerovanie debaty. Dokázali sme objaviť silné a slabé stránky nášho tímu. Ukázalo sa, že najväčším problémom bola komunikácia, a to práve preto, lebo sme sa takmer vôbec nepoznali. Už priamo na školení vznikol nápad, že by sme si niekedy mohli spolu v jedálni sadnúť za jeden stôl a porozprávať sa pri obede. Cez obednú prestávku sme to stihli uviesť do praxe a bol to naozaj príjemný čas. Poobede sme pokračovali. Povedali sme si, čo na škole podľa nášho názoru nefunguje a snažili sme sa nájsť spôsoby, ako môže byť ŽŠR nápomocná pri riešení problémov. Školenie prebiehalo o dosť dlhšie, než sme plánovali. Nebolo to preto, lebo by nás tam školiteľky alebo pani učiteľka nasilu držali. Sami sme chceli zostať dlhšie a debatovať.
Od školenia už prebehlo niekoľko týždňov. Osobne vnímam pokroky v komunikácii, naše stretnutia sú omnoho efektívnejšie, taktiež vzrástla ochota členov ŽŠR prebrať zodpovednosť a myslím si, že aj lepšie rozumieme pozícii našej pani učiteľky ako kordinátorky ŽŠR. O pár dní sa na našej škole uskutoční florbalový turnaj, ktorý ŽŠR zorganizovala a verím, že to bude taký odrazový mostík, ktorý nás dostane k ďalším aktivitám a projektom.
Myslím si, že nebyť školenia, ktorým sme si prešli, naša rada by sa len ťažko posunula ďalej. Nejde o to, že by sme boli neschopní, no potrebovali sme „nakopnúť“ a odhaliť potenciál, ktorý náš tím nesie. Verím, že nám motivácia vydrží čo najdlhšie, aby sme mohli pomôcť našej škole, a taktiež našim učiteľom a spolužiakom.
Ďakujeme za skvelé školenie a za Vašu obetavú prácu!“
(autorka: A.M.H.)
To my ďakujeme za ochotu prehodnotiť svoj pasívny postoj a angažovať sa, milí budúci aktívni občania a občianky – držíme vám palce!

Foto: Evanjelická spojená škola Martin

Zdieľajte tento článok s kolegami, ktorých môže zaujímať!