Pridajte sa

Pridajte sa2019-05-14T19:04:59+02:00

Program Školy, ktoré menia svet opäť otvára svoje brány

Na prihlásenie sa do programu zostáva už iba:
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Preto neváhajte už ani sekundu, zistite viac a prihláste sa priamo tu!

Pridajte sa aj vy medzi lídrov v občianskom vzdelávaní na Slovensku. Dvojročný tréningovo-mentoringový program Školy, ktoré menia svet hľadá účastníkov do 4.ročníka. 

Nezáleží na tom, či ste základná, alebo stredná škola, záleží iba na tom, či chcete rozvíjať občianske kompetencie a mäkké zručnosti vašich žiakov a žiačok, a či si želáte aby na vašej škole prevládala otvorená a demokratická klíma.

Prostredníctvom série zážitkových tréningov vedených expertmi a skúsenými lektormi sa budeme venovať rozvoju kritického myslenia, mediálnej gramotnosti, občianskej angažovanosti a zodpovednosti, inklúzii a tolerancii, manažmentu času, riešeniu konfliktov a nezabudneme ani na prepájanie predmetov a gamifikáciu. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradilo celoslovenský program Školy, ktoré menia svet do Pedagogicko-organizačných pokynoch, ktoré vyzdvihujú najmä možnosti rozvoja občianskych kompetencií a výchovy a vzdelávania k aktívnemu občianstvu a občianskej angažovanosti detí a mládeže prostredníctvom zavádzania zážitkových a interaktívnych metód do výučby a do extrakurikulárnych školských aktivít.

O výnimočnosti programu Školy, koré menia svet svedčí aj ocenenie Srdce na dlani, ktoré každoročne udeľuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum. V roku 2018 toto ocenieodovdzal komunite Učiteľov, ktorí menia svet Splnomocnenec Vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Martin Giertl.

Zmeňte svoju školu, zmeníte svet.

Prečo sa zapojiť? 

Vďaka programu Školy, ktoré menia svet získate:

 • zážitkové tréningy plné inšpirácie, nápadov a informácií od uznávaných lektorov,
 • exkluzívnu značku Školy, ktorá mení svet,
 • možnosť stať sa súčasťou komunity Škôl a Učiteľov, ktorí menia svet,
 • tlačenú verziu autorskej Metodickej príručky na občiansku náuku, mediálnu a etickú výchovu pre základné a stredné školy  vytvorenú kolektívom renomovaných expertov a expertiek, ktorá je flexibilne prispôsobiteľná potrebám vašich žiakov a žiačok,
 • pravidelný newsletter plný užitočných nápadov, trikov a rád, ktoré môžete využiť vo svojej pedagogickej praxi,
 • podpora silnej komunity aktívnych a odhodlaných učiteľov, ktorí veria, že zmena začína vždy od samých seba,
 • prístup do online komunity Učiteľov a Učiteliek, ktorí/é menia svet, a v ktorej si navzájom zdieľajú inšpirácie a zaujímavosti zo svojich škôl,
 • možnosť zdielať príklady dobrej praxe naprieč rozmanitými školami zapojenými do programu.
 • príležitosť vymieňať si skúsenosti nielen medzi ZŠ a SŠ, ale aj naprieč štátnymi, súkromnými a cirkevnými školami,
 • tešiť sa môžete aj na rôzne benefity od našich partnerov.

Okrem toho dostanú úspešní absolventi programu certifikát Učiteľa, ktorý mení svet a doživotnú zľavu 20% na vybrané vzdelávania Inštitútu pre aktívne občianstvo.

Pridajte sa aj vy na mapu inovatívnych škôl!

Čo vás v programe čaká? 

 • účasť na zážitkových tréningoch pre školských koordinátorov programu, ako aj pre vedenie škôl,
 • práca s metodickými príručkami a príprava extrakurikulárnych aktivít, vďaka ktorým budete rozvíjať občianske zručnosti vašich žiakov,
 • stanovenie si celoškolského cieľa, na ktorom budete počas programu spoluporacovať minimálne s 3 kolegami,
 • šírenie povedomia o dôležitosti zážitkového vyučovania humanitných predmetov medzi kolegami a verejnosťou.

Ako a kedy prebiehajú tréningy? 

Školský rok 2019/2020

Školský rok 2020/2021

Tréningy Škôl, ktoré menia svet trvajú 3 dni, obvykle ide o štvrtok-sobotu. Stretávame sa v rôznych kútoch Slovenska, tak aby to nikto nemal ďaleko. Súčasťou tréningu je aj neformálny piatkový večerný program. Náklady spojené s cestou na tréning vám refundujeme.

Témy tréningov

 • Otvorená, demokratická a participatívna klíma na škole

 • Gamifikácia

 • Sloboda & zodpovednosť

 • Riešenie a prevencia konfliktov

 • Time-management

 • Prevencia syndrómu vyhorenia

 • Fundraising

 • Kritické myslenie

 • Mediálna výchova – boj s hoaxami a fake news

 • Prepájanie predmetov

 • Inklúzia & tolerancia

 • Boj s extrémizmom

 • Manažérske zručnosti

 • Líderstvo & motivácia

Ste lídri alebo inovátori? 

Vyberte si balík služieb, ktorý vám viac vyhovuje:

Líder

Inovátor

 • 5 tréningov pre školského koordinátora

 • tréning pre vedenie školy

 • originálna autorská metodika

 • prístup do internej databázy vzdelávacích materiálov a zdrojov

 • kontakty na zaujímavých hostí na vašu školu

 • pravidelná mentoringová podpora

 • komunita úžasných učiteľov

 • 5 tréningov pre školského koordinátora

 • tréning pre vedenie školy

 • originálna autorská metodika

 • prístup do internej databázy vzdelávacích materiálov a zdrojov

 • kontakty na zaujímavých hostí na vašu školu

 • pravidelná mentoringová podpora

 • komunita úžasných učiteľov

 • školenie pre žiacku školskú radu priamo u vás na škole

 • sprostredkovanie 2 hostí do diskusie

 • osobné stretnutia u vás na škole

0 eur / šk. rok
0 eur / šk. rok

Ako sa prihlásiť? 

Do programu Školy, ktoré menia svet sa môžete prihlásiť veľmi jednoducho – stačí, ak vyplníte tento formulár:

powered by Typeform

Prihlasovanie je otvorené do 15. mája 2019. Po uzavretí prihlasovania starostlivo zhodnotíme všetky prihlášky a vyberieme nové Školy, ktoré budú meniť svet. Všetky prihlásené školy budeme informovať o výsledkoch výberového konania e-mailom alebo telefonicky do 1. júna 2019.

Odborný garant 

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
Katedra etickej a občianskej výchovy
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Kto stojí za Školami, ktoré menia svet? 

Jana
JanaFeherpataky-Kuzmová
lektorka & supervízorka
Michaela
MichaelaBeck-Lehrhauptová
lektorka & mentorka
Matej
Matej Bílik
projektový koordinátor

Účastníci o programe povedali:

„Program Školy, ktoré menia svet je skvelá príležitosť ako spoznať nových ľudí a priateľov, ktorí zdieľajú nielen učiteľské a profesijné názory, ale aj tie ľudské a morálne. Nezískate len metodiku toho, ako alebo čo učiť, ale najmä konkrétne príklady a inšpirácie z praxe. Ja osobne som si odniesla veľa nielen do profesijného, ale aj osobného života. Ďakujem za takú možnosť.“
„Byť človekom je samozrejmé. Byť občanom sa musíme naučiť. Program Školy, ktoré menia svet na to poskytuje priestor. “Nútite” nás nezabúdať, že človek robí veci nielen pre seba, ale aj pre druhých. Tým sa stáva sa dobrým ČLOVEKOM, ktorý vie, čo to znamená, byť dobrým OBČANOM našej spoločnosti.“
„Školy, ktoré menia svet mi ukázali, že aj na Slovensku je mnoho učiteľov, ktorí majú odvahu a chuť meniť svet k lepšiemu a som hrdý, že medzi nich patrím aj ja a moja škola. Spolu vieme hľadať inšpirácie k pozitívnej zmene.“
„Program Školy, ktoré menia svet je veľkou inšpiráciou nielen pre rozvoj školy a žiakov, ale aj pre poznanie seba samého. Ponúka učiteľom, ktorí sa doň zapoja, to, čo im tak často chýba v ich každodennej praxi – ocenenie ich práce.“

Často kladené otázky 

Kde sa tréningy a spoločné stretnutia konajú?2019-03-28T22:33:18+02:00

Spoločné tréningy realizujeme v komfortnom hotelovom prostredí po celom Slovensku tak, aby to nikto nemal ďaleko. Za účelom individuálnych stretnutí aj tréningu pre vašu žiacku školskú radu prídeme priamo na vašu školu.

Čo vďaka programu získam?2019-03-28T22:32:51+02:00

Profesionálnu tréningovo-mentoringovú podporu, zážitkové tréningy pre vedenie, pedagógov aj žiakov vedené expertmi a skúsenými lektormi, množstvo inšpirácie, nových nápadov a metodických odporúčaní, exkluzívnu značku Škola, ktorá mení svet, možnosť byť súčasťou výnimočnej komunity Škôl a Učiteľov, ktorí menia svet a zdieľať svoje skúsenosti s ľuďmi „na rovnakej vlne“.

Pre koho je program určený?2019-03-28T22:31:28+02:00

Pre vedenie škôl a učiteľov spoločenskovedných predmetov na základných aj stredných školách kdekoľvek na Slovensku, ktorí sa chcú stať lídrami v občianskom vzdelávaní.

Prečo musím platiť ročné školné?2019-02-20T17:45:19+02:00

Ročné školné odzrkadluje len zlomok celkových nákladov na celý program. Pre nás slúži najmä ako záruka záujmu zapojených škôl aktívne participovať na jednotlivých aktivitách.

Musím sa zúčastniť všetkých tréningov?2019-02-20T17:41:44+02:00

Tréningy sú základom celého programu a z našej skúsenosti vieme, že práve počas nich sa účastníci najviac naučia a najlepšie spoznajú. Snažíme sa na každý tréning priniesť zaujímavých hostí, ale aj vytvoriť čas na zábavu a profesionálny rozvoj.

Koľko škôl sa každý rok zapája?2019-02-20T17:37:36+02:00

Do projektu je každý školský rok zapojených najviac 20 základných a stredných škôl z celého Slovenska.

Ako a kedy sa prihlásiť?2019-03-28T22:32:31+02:00

Je to veľmi jednoduché – stačí do 15. mája 2019 vyplniť online prihlasovací formulár na tejto stránke. Nové školy do projektu hľadáme každý rok na jar, sledujte našu webovú stránku, Facebook alebo nás kontaktujte aby vám neušla najbližšia výzva.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať na info@skolyktoremeniasvet.sk.