Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava je obecná škola so 60 ročnou históriou. Od roku 1959 sa v škole vyučuje plnohodnotne každý ročník základnej školy. Škola prešla počas svojej histórie viacerými zmenami. Všetky zmeny smerovali k zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu a vylepšeniu prostredia. Škola sa postupne stala modernou inštitúciou, ktorú navštevujú už viaceré generácie rodín z našej obce. Spojenie základnej a materskej školy prispieva k plynulému prechodu stupňami vzdelávania od materskej do základnej školy. Vonkajšie i vnútorné priestory majú veľké možnosti využitia. V škole sa vyučujú v jazykovej učebni dva cudzie jazyky: anglický a nemecký. Dve počítačové učebne slúžia na vyučovanie informatiky i cudzích jazykov. Škola má k dispozícii dve telocvične a veľký vonkajší športový areál. Sme školou rodinného typu, kde sa riadime mottom: Učitelia, žiaci, rodičia spoločne za vzdelaním.