Sen, realizácia a výsledok. To sú pevné základy školy, pod Tatrami. Veľkým snom tunajších učiteľov je zmeniť školu a napredovať k inovovanej výučbe žiakov. Odhliadnuc od toho kto spôsobil problém, vždy sa snažia problém vyriešiť a nájsť riešenia, ktoré by zamedzili opakovaniu jeho vzniku. Prostredie školy sa snažia pretvárať tak, aby bolo vhodným prostredím pre malých ale aj veľkých. Správne nasmerovanie ich prvého kroku do školy ale aj zo školy, predsa vychádza od pedagogických zamestnancov. Preto medzi priority patrí nielen vzdelávať žiakov, ale všetkých zapojených do výučby a života školy. Škola ponúka precízne vypracované prípravy na hodiny a mnoho skvelých krúžkov na výber.

Web: https://zsppmatejovce.edupage.org/