Je profesionálnou koučkou, mentorkou, školiteľkou a fanúšičkou celoživotného vzdelávania a rozvoja. Od roku 2009 viedla väčšie i menšie tímy v rôznych spoločnostiach. Počas jej manažérskej praxe ju najviac napĺňalo sprevádzanie ľudí pri ich napredovaní, čo ju postupne priviedlo k zameraniu sa práve na oblasť vzdelávania a rozvoja (L&D). Od roku 2015 sa tiež profesionálne venuje koučingu a začiatkom roku 2020 získala medzinárodný certifikát PCC (Professional Certified Coach). Žije a rozvíja prístup zameraný na riešenie, tzv. solution-focused approach, a to všade tam, kde ľudia potrebujú riešiť problémy, meniť veci a napredovať, tzn. nielen v biznise a rodičovstve, ale aj vo vzťahoch. Aktuálne je tiež členkou predsedníctva Slovenskej asociácie koučov – SAKo a členkou Správnej rady DASATO.