O tom, že rodičia tvoria významnú súčasť komunity školy, diskutovať netreba. Pri výchove a vzdelávaní žiakov školy sú dôležitými partnermi pedagógov. Ako sa však venujú rodičia rozvoju kritického myslenia a občianskych kompetencií svojich detí doma? Ako pohotovo (a pohodovo) dokážu reagovať na súčasné spoločenské výzvy? Počas neformálneho workshopu vedeného v príjemnej a priateľskej atmosfére si rodičia osvoja zážitkové a neformálne metódy a mnoho tipov a trikov, ktoré si môžu preniesť do každodenného života so svojím dieťaťom či teenagerom, zoznámia sa s ďalšími rodičmi a ich radosťami i starosťami, samozrejme, aj s prepojením na život školy a komunity okolo nej. Zapojte do života vašej školy aj rodičov, spoločné stretnutia budú príjemným a inovatívnym obohatením pre obe strany!

Počas workshopu rodičia:

  • nadobudnú najnovšie poznatky v oblasti kritického myslenia aplikované na konkrétne príklady zo života,
  • dozvedia sa o aktuálnych trendoch v súvislosti so sociálnymi sieťami, dezinformáciami a formátmi využívajúcimi umelú inteligenciu,
  • získajú praktické a jednoduché tipy na komunikáciu a podporu kritického myslenia svojho dieťaťa,
  • spoznajú ďalších rodičov, pre ktorých je kritické myslenie dôležitou zručnosťou pre 21. storočie,
  • dohodnú sa na spoločnom postupe so svojou školou,
  • otestujú svoje znalosti v zábavnom kvíze.

Tréning je určený pre rodičov.

Cena

300
  • Dĺžka: 3 hodiny
  • (v popracovnom čase)
  • Forma: ONLINE

Referencie rodičov, ktorí sa zúčastnili workshopov:

„Bolo to veľmi zaujímavé a podnetné. Doba, v ktorej žijeme, je náročná pre deti aj dospelých, snáď takýmto spôsobom viac upozorníme na mediálne a internetové nástrahy, ktoré číhajú na deti, ale aj na rodičov.“

„Som rada, že vzdelávate aj nás dospelých a nielen školy. Ste super, robte túto osvetu ďalej!“