Študovala som na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici: odbor učiteľstvo akademických predmetov: nemecký jazyk a slovenský jazyk. Pôsobím na Strednej zdravotníckej škole v Považskej Bystrici. V škole okrem iného koordinujem žiacku školskú radu a tiež študentský participatívny rozpočet. V rámci mimoškolských aktivít tiež vediem žiakov a žiačky k  aktívnej dobrovoľníckej činnosti. Naším cieľom je, aby sme vychovali aktívnych ľudí pre život, a aby žiaci a žiačky nebrali školu len ako miesto, kam musia chodiť, kde sa skúša a musia sa učiť, ale aby bola pre nich miestom, kde je dobrá priateľská klíma a komunita.