Pôsobí od roku 2011 v organizácii Mládež ulice ako pracovníčka s mládežou a neskôr koordinátorka programov. Vyštudovala pedagogiku a filozofiu. Absolvovala výcvik v skupinových formách korektívnej, poradenskej, reedukačnej a socioterapeutickej práce v systéme SUR. Už niekoľko rokov sa prakticky aj výskumne venuje téme radikalizácie a extrémizmu v rámci práce s mládežou. Pôsobila ako evaluátorka v rámci projektu Exit Europe, ktorý slúžil ako podklad pre vznik programu Exit Slovensko. Pripravovala odborný postup pre pedagogických a odborných zamestnancov v téme radikalizácie a extrémizmu na školách a v rámci poradní a s tým spojené pracovné stretnutia.