Volám sa Elena Matuščinová a som učiteľka anglického jazyka, dejepisu a občianskej náuky na Základnej škole Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach. Študovala som na Filozofickej fakulte v Bratislave. Pochádzam z učiteľskej rodiny a preto som si vybrala aj takúto cestu v mojom živote. Nikdy som to neoľutovala a mám túto prácu veľmi rada. Snažím sa neustále posúvať ďalej a mám chuť sa učiť nové veci. Mojim cieľom je vzbudiť u žiakov záujem o spoločenské dianie, aby sa naučili kriticky myslieť, vedeli narábať s informáciami, naučili sa slušne diskutovať a tolerovať sa. Verím, že prostredníctvom zážitkových a inovatívnych metód učenia sa mi podarí zlepšiť klímu v škole a vzťahy s deťmi a ich rodičmi.