Keď pred 5 rokmi vznikol program Školy, ktoré menia svet, nemohli sme tušiť, že skupina piatich pilotných škôl sa rozrastie v tak veľkú a súdržnú komunitu, ktorá dnes spája množstvo výnimočných ľudí po celom Slovensku. Sme preto nesmierne vďační všetkým vám – našim partnerom, spolupracovníkom, školám, priateľom i kolegom – za vašu dôveru, priazeň a podporu pri skvalitňovaní občianskeho vzdelávania. Vážime si, že so všetkými z vás zdieľame presvedčenie, že vzdelanie je základ spoločenskej zmeny a že spoločnými silami dokážeme podporiť aktívne občianstvo a občiansku angažovanosť detí a mladých ľudí tak, aby menili svet okolo seba k lepšiemu priamo vo svojich komunitách a podľa vlastných predstáv.

Sme veľmi radi, že sme v posledný septembrový týždeň mohli vďaka Nadácii Pontis, ktorá podujatie podporila v rámci programu Generácia 3.0, celej Komunite, ktorá spoločne mení svet, poďakovať na slávnostnom podujatí, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch komunitnej obývačky Kalab. Ste to práve vy, kto nás v našej práci inšpiruje a poháňa vpred a vďaka komu program Školy, ktoré menia svet prebieha už na viac ako 45 školách, pomáha viac ako 120 pedagógom a podporuje občianske kompetencie viac ako 12 300 žiakov

Hostia podujatia, ktorí sa zišli z rôznych kútov Slovenska, si v jeho úvode mohli vypočuť príhovor Lucie Markovej, manažérky a členky správnej rady Nadácie ESET, ktorá program Školy, ktoré menia svet podporuje dlhodobo, Ericha Mistríka, odborného garanta programu z Pedagogickej fakulty UK a Jany Feherpataky-Kuzmovej, výkonnej riaditeľky Inštitútu pre aktívne občianstvo. Hostí celým podujatím veľmi príjemne sprevádzal skúsený moderátor Martin Staňo z Rádia_FM

Ako menia naši učitelia svet v praxi si hostia mohli vyskúšať počas interaktívnej ukážky aktivity z metodickej príručky Škôl, ktoré menia svet. Aktivitou ich previedla Andrea Súlovcová zo ZŠ P. O. Hviezdoslava v Trstenej. Úlohou “žiakov” bolo hravou formou vyjadriť svoj názor v oblasti rovnosti príležitostí, stereotypov a predsudkov a následne o týchto spoločenských problémoch diskutovať.

Účastníci aktuálneho, ale i minulých, ročníkov Škôl, ktoré menia svet Renáta Popovcová zo SPŠ technickej v Bardejove, Tomáš Filip z Gymnázia sv. Edity Steinovej v Košiciach a Miron Breznoščák z Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici – sa stali na chvíľu “živými knihami” a o svoje skúsenosti, úspechy, radosti i strasti pri práci so žiakmi sa s hosťami podelili prostredníctvom osobného aj online rozhovoru. 

O tom, ako program vznikal, ako sa vyvíjal v čase, ako aktuálne funguje a kto každý je jeho súčasťou, sa mohli hostia dozvedieť aj z komentovanej výstavy Škôl, ktoré menia svet, ktorou ich sprevádzali Michaela Beck-Lehrhauptová a Gabriela Sabolová, koordinátorky a mentorky z Inštitútu pre aktívne občianstvo

Magickú atmosféru slávnostného večera, ktorú zachytil cez objektív náš fotograf Ivan Záleský, môžete zažiť aj vy! Kompletnú fotogalériu zo slávnostného večera nájdete na tejto adrese.

Dovoľte nám ešte raz vám všetkým z celého srdca poďakovať. Sme nesmierne hrdí, že ste to práve vy, kto spolu s nami pomáha budovať vyspelú a funkčnú spoločnosť, v ktorej sú aktívni občania a občianky zaujímajúci sa o svoje okolie samozrejmosťou. 

Foto a video: IPAO.