Barbora Babicová pôsobí ako redaktorka odborného webu o vzdelávaní DOBRÁ ŠKOLA. Je tiež editorkou, jazykovou korektorkou a komunitnou manažérkou žijúcou v Madride.
Okrem toho vedie workshopy pre učiteľov a študentov o využívaní storytellingu a búraní predsudkov a stereotypov v našej spoločnosti.
Predtým učila slovenčinu a dejepis na strednej škole a pracovala v spoločnosti Exam testing ako tvorkyňa testov KOMPARO. Momentálne tiež učí angličtinu a slovenčinu pre cudzincov.