Sme najväčšou základnou školou v okrese Tvrdošín s 50 ročnou existenciou, pomenovanie po velikánovi slova Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi sme prijali len „prednedávnom.“

Usilujeme sa byť školou, v ktorej každé dieťa zažije svoj pocit úspechu, kde sa prirodzene stretávajú všetky generácie a miestne komunity a ktorá je otvorená novým a pozitívnym podnetom. Dlhodobo realizujeme množstvo projektov rôzneho zamerania a rozsahu, vďaka ktorým skvalitňujeme a modernizujeme výchovno-vzdelávací proces a materiálne zabezpečenie školy.

Vo vzdelávaní nekladieme dôraz na formálne hodnotenie žiakov, ale na úsilie rozvíjať ich potenciál, podporovať ich v tvorivom a kritickom myslení, vychovať z nich samostatných a zodpovedných ľudí, ktorí ocenia kvality demokratickej spoločnosti a zdravého životného prostredia.

Školský rok je u nás zážitkom! Nesie sa v duchu vždy inej zvolenej témy, ktorá žiakom aj učiteľom poskytuje dostatok priestoru na vlastnú sebarealizáciu a kreatívnosť.

Web: http://www.zstrstena.sk/