Dôležitosť kvalitného a efektívneho občianskeho vzdelávania, ktoré u žiakov rozvíja nielen vedomosti, ale predovšetkým ich hodnoty a kompetencie, si v aktuálnej situácii spojenej s vojnou na Ukrajine uvedomujeme ešte hlbšie než zvyčajne. Nižšie prinášame výber aktivít z metodických príručiek Škôl, ktoré menia svet, prostredníctvom ktorých môžete na aktuálne dianie počas vašich hodín reflektovať a u žiakov podporiť rozvoj kritického myslenia, empatie a pochopenia, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosť a na ich udržaní sa musíme spolupodieľať. 

Metodické príručky Škôl, ktoré menia svet sú určené predovšetkým učiteľom humanitných predmetov, no aktivity, ktoré v nich nájdete, sú flexibilné a jednoducho ich môžete prispôsobiť a využiť aj na hodinách slovenského jazyka, cudzích jazykov či napríklad počas triednických hodín. Prvú časť metodickej príručky nájdete tu, jej pokračovanie zasa tu

Na porovnanie totality a demokracie a ilustrovanie rozdielov medzi rôznymi politickými systémami môžete využiť viacero aktivít. Z prvej časti metodickej príručky odporúčame aktivity:

 • Čo máme vďaka demokracii a čo by bolo bez nej? (str. 13), 
 • Totalita? Ďakujem, neprosím! (str. 14),
 • Politické divadlo (str. 15). 

Z druhej časti sú to aktivity:

 • Pamäť našich predkov (str. 55), 
 • Cestovanie v čase (str. 58),
 • Pamätníky a pamätné miesta kedysi a dnes (str. 59),
 • po obmene za aktuálne audiovizuálne materiály Náborové letáky (str. 62).

V metodických príručkách nájdete tiež aktivity, prostredníctvom ktorých môžete podporiť schopnosť žiakov orientovať sa v spleti informácií, ktoré kolujú na sociálnych sieťach. V prvej časti ide o aktivity:

 • Ako pracujú médiá (str. 48), 
 • Sociálne médiá a sociálne bubliny (str. 49),
 • Manipulácia, klamstvá alebo polopravdy? (str. 52).

Z druhej časti odporúčame aktivity:

 • Dezinformačný kvíz (str. 70), 
 • Rýchlo a zbesilo (str. 74), 
 • Nie je médium ako médium (str. 77),
 • Emócie, s ktorými pracujú médiá (str. 98). 

Toleranciu, spravodlivosť a empatiu môžete rozvíjať za pomoci aktivít z prvej časti príručky:

 • Sloboda jednotlivca končí tam, kde začína sloboda niekoho ďalšieho (str. 44), 
 • Privilégiá (str. 65),
 • Cudzinci u nás (str. 70 a 71). 

Vhodnými aktivitami z druhej časti sú:

 • Čarovný klobúk plný riešení (str. 89), 
 • Sociálne vylúčenie u nás nemá miesto (str. 96),
 • Empatia na každý deň (str. 101). 

V neposlednom rade by sme mali u mladších i starších žiakov podporovať ich akcieschopnosť. V prvej časti príručky na to poslúžia aktivity:

 • Ak nie ja, tak kto? Ak nie teraz, tak kedy? (str. 23), 
 • Vyber si, či aj ty budeš hrdinom/hrdinkou (str. 25),
 • po menšej úprave Modelové morálne dilemy: Ako by si sa zachoval(a), keby…? (str. 37). 

Z druhej časti odporúčame aktivity:

 • Každý občan v triede je dôležitý (str. 13),
 • Morálne dilemy (str. 40). 

Všetky spomenuté aktivity môžete so žiakmi, samozrejme, využívať opakovane pri rôznych príležitostiach. V súčasnej situácii je však našou občianskou, učiteľskou, a najmä ľudskou, povinnosťou budovať u detí schopnosť rozlišovať fakty a populizmus, pochopiť každodenný význam demokracie a prejaviť solidaritu s tými, ktorí to najviac potrebujú.

Foto: IPAO, Google for Education