Škola s dlhoročnou tradíciou sídli v Dubnici nad Váhom – v meste, ktoré je významným kultúrno-hospodárskym strediskom Ilavskej kotliny na Strednom Považí.

Poskytuje odborné vzdelávanie v oblasti strojárstva, elektrotechniky a elektroniky, mechatroniky, grafických systémov a IT technológií žiakom a študentom v rôznych študijných a učebných odboroch, ale i v rámci nadstavbového či pomaturitného štúdia. Úzka spolupráca školy s firmami a najvýznamnejšími zamestnávateľmi v regióne umožňuje našim absolventom uplatniť sa na trhu práce a v podnikateľskom prostredí alebo pokračovať v štúdiu technických odborov na univerzite.

Priestory školy i odborné učebne sú veľmi moderne vybavené. Okrem vzdelávania v odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov škola žiakom ponúka aj veľmi pestrú paletu krúžkovej činnosti a najšikovnejší študenti majú možnosť porovnať si svoje vedomosti a zručnosti so študentmi z iných škôl účasťou v rôznych odborných celoslovenských i medzinárodných súťažiach.