Absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave kombinácia TV – Matematika. Dlhoročný propagátor a realizátor Hejného metódy vyučovania matematiky. Má bohaté skúsenosti s výchovou a vzdelávaním mládeže na základných a stredných školách aj v mimoškolskej oblasti. Organizátor matematických krúžkov, táborov a kultúrnych podujatí. Zaujíma sa o zákonitosti poznávacieho procesu a ich uplatnenie vo výchovno-vzdelávacom procese.

Meniť svet je dobrá vec, meniť seba a byť šťastným, ešte lepšia!