Naša škola ponúka odborné vzdelanie v oblasti služieb. Darí sa nám vychovávať manažérov cestovného ruchu aj hotelových a reštauračných zariadení, kvalifikovaný personál pre kozmetické salóny, kaderníctva, cukrárne a reštaurácie. Žiaci našej školy majú možnosť získavať skúsenosti aj na zahraničnej praxi v celej Európe.  Úspešní sú na regionálnych aj celoslovenských súťažiach.  Stále pracujeme na tom, aby sa u nás všetci žiaci cítili dobre, snažíme sa rozvíjať ich osobnosť, budovať vzťah k spoločnosti, k prírode a pripraviť ich tak nielen na profesijný život.

Web: https://www.zssos.sk