Dvojročný tréningovo-mentoringový program Školy, ktoré menia svet je určený predovšetkým pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku, ktorý sa zameriava na profesionálny rozvoj pedagógov a na rozvoj občianskych a životných kompetencií a zručností ich žiakov a žiačok.

Prostredníctvom zavádzania zážitkových a interaktívnych metód a kreatívnych prvkov zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľnícke aktivity, občiansku angažovanosť a zodpovednosť. Počas série zážitkových tréningov vedených skúsenými lektormi a expertmi na rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti, riešenie konfliktov, motivácie žiakov i kolegov, prevenciu vyhorenia, gamifikáciu, inklúziu či prepájanie predmetov účastníci na vlastnej koži zažívajú inovatívne formy vzdelávania, čím zavádzajú nové prvky vo svojej pedagogickej praxi prirodzenejšie a jednoduchšie.

Pozrite si mapu výnimočných a inovatívnych Škôl, ktoré menia svet!

V programe sú zapojené štátne, súkromné aj cirkevné školy, základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, stredné priemyselné školy, spojené školy, špeciálne či internátne školy, a tak tvoria jednu z najpestrejších a najrozmanitejších školských komunít na Slovensku. Aktuálne spája 120+ účastníkov zo 45+ škôl, ktorí pracujú s 12 300+ žiakmi, ktorí spoločne menia svet po celom Slovensku.

Pozrite si mapu všetkých výnimočných škôl, ktoré sa stali súčasťou programu Školy, ktoré menia svet:

Prečo sa zapojiť?

Odborný garant programu

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
Katedra etickej a občianskej výchovy
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Účastníci o programe povedali:

“Najprv som si hovorila, že už som na to stará a nejak to už dotiahnem do dôchodku, ale som veľmi rada, že som sa nechala nahovoriť!”

Renáta Popovcová, koordinátorka ŠKMS

“Bolo to veľmi inšpiratívne. Úplne som zmenila uhol pohľadu na občiansku výchovu a nabrala novú energiu!”

Janka Hajdúchová, koordinátorka ŠKMS

Jeho najväčšou pridanou hodnotou nie je skvelá metodická príručka ale stretnutia s učiteľmi, s ktorými môžete zdieľať skúsenosti a vzájomne sa inšpirovať.

Juraj Droppa, manažér zapojenej školy

Školenia, ktoré sú súčasťou projektu, stoja za to. Okrem fajn atmosféry, vtipných energizerov a množstva ľudí s rovnakým „nastavením“, sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých a prínosných vecí do práce s mládežou.

Viera Lokšová Piatrovová, koordinátorka ŠKMS

Program ŠKMS spája učiteľov s rovnakým zmýšľaním a podobnými hodnotami. Dáva im priestor na prezentáciu a výmenu skúseností. Tím ŠKMS je veľmi ochotný a snaži sa so všetkým pomôcť.

Adriána Dudová, koordinátorka ŠKMS

Prácu na projekte ŠKMS beriem ako príjemnú skúsenosť, ktorá ma obohatila hlavne o množstvo dobrých aktivít.

Ján Garanič, koordinátor ŠKMS

Ako sa prihlásiť? 

Prihlasovanie pre školský rok 2020/2021 je uzavreté. Najbližšie budú brány do programu Školy, ktoré menia svet otvorené na jar 2021. Aby vám nič neušlo, ostaňte s nami v kontakte a prihláste sa na odber newslettra programu Školy, ktoré menia svet.

Zaujal vás program, ale nevyhovuje vám táto alternatíva?

Nezúfajte, máme pre vás riešenie – pozrite si ďalšie možnosti vzdelávania na mieru pre celé pedagogické zbory, žiacke školské rady a komunitu rodičov vašej školy, ktoré zrealizujeme priamo na vašej škole a v termíne, ktorý vám bude najviac vyhovovať.