O programe

O programe2020-03-28T15:59:19+01:00

Školy, ktoré menia svet je dvojročný tréningovo-mentoringový program určený pre lídrov v občianskom vzdelávaní na Slovensku, ktorí rozvíjajú občianske kompetencie a mäkké zručnosti svojich žiakov a žiačok a spolu s nimi pracujú na otvorenej a demokratickej klíme na škole. V školskom roku 2020/2021 otvára tento program už svoj 5.ročník.

Učíme, teda sme

Čo získate, ak sa zapojíte? 

 • 5 zážitkových tréningov plných inšpirácie, nápadov a informácií od uznávaných lektorov pre školských koordinátorov

 • 1 trojdňový tréning pre vedenie Škôl, ktoré menia svet 

 • dňový tréning podľa vášho výberu, priamo u vás na škole. Môžete si vybrať tréning Nakopnite svoju žiacku školskú radu! alebo Tvoríme víziu školy spoločne! 

 • tlačenú verziu autorskej Metodickej príručky na občiansku náuku, mediálnu a etickú výchovu pre základné a stredné školy  vytvorenú kolektívom renomovaných expertov a expertiek, ktorá je flexibilne prispôsobiteľná potrebám vašich žiakov a žiačok

 • pravidelný newsletter plný užitočných nápadov, trikov a rád, ktoré môžete využiť vo svojej pedagogickej praxi

 • skupinový aj individuálny mentoring

 • prístup do internej online databázy vzdelávacích materiálov a zdrojov, v ktorej si Učitelia a Učitelky, ktoré menia svet navzájom zdieľajú inšpirácie a zaujímavosti zo svojich škôl

 • exkluzívnu značku Školy, ktorá mení svet

 • podpora silnej komunity aktívnych a odhodlaných učiteľov, ktorí veria, že zmena začína vždy od samých seba,

 • úspešní absolventi programu získajú certifikát Učiteľa, ktorý mení svet

 • po úspešnom absolvovaní programu získate aj doživotnú zľavu 20% na vybrané vzdelávania Inštitútu pre aktívne občianstvo

 • tešiť sa môžete aj na rôzne benefity od našich partnerov

Aby sme pre vás dokázali zabezpečiť kvalitu a vysoký štandard programu Školy, ktoré menia svet, museli sme ho spoplatniť. Škola, ktorú vyberieme do 5. ročníka programu bude preto zaviazaná uhradiť poplatok 350€/ročne.

0 eur / šk. rok

Pridajte sa aj vy na mapu inovatívnych škôl!

Pozrite si mapu všetkých inovatívnych škôl, ktoré sa stali súčasťou programu Školy, ktoré menia svet:

Ako prebiehajú tréningy? 

Školský rok 2020/2021

Školský rok 2021/2022

Témy tréningov

 • Otvorená, demokratická a participatívna klíma na škole

 • Gamifikácia

 • Sloboda & zodpovednosť

 • Riešenie a prevencia konfliktov

 • Time-management

 • Prevencia syndrómu vyhorenia

 • Fundraising

 • Kritické myslenie

 • Mediálna výchova – boj s hoaxami a fake news

 • Prepájanie predmetov

 • Inklúzia & tolerancia

 • Boj s extrémizmom

 • Manažérske zručnosti

 • Líderstvo & motivácia

Program ocenili

Nadácia Pontis zaradila vo svojom elitnom programe Generácia 3.0 program Školy, koré menia svet medzi TOP 5 inovatívnych vzdelávacích prístupov na Slovensku pre rok 2019.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča program Školy, ktoré menia svet do Pedagogicko-organizačných pokynoch (pre šk. r. 2018/2019 a 2019/2020).

O výnimočnosti programu Školy, ktoré menia svet svedčí aj ocenenie Srdce na dlani, ktoré v roku 2018 účastníkom a absolventom programu udelilo Bratislavské dobrovoľnícke centrum.

Odborný garant programu

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
Katedra etickej a občianskej výchovy
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Účastníci o programe povedali:

“Najprv som si hovorila, že už som na to stará a nejak to už dotiahnem do dôchodku, ale som veľmi rada, že som sa nechala nahovoriť!”

Renáta Popovcová, koordinátorka ŠKMS

“Bolo to veľmi inšpiratívne. Úplne som zmenila uhol pohľadu na občiansku výchovu a nabrala novú energiu!”

Janka Hajdúchová, koordinátorka ŠKMS

Jeho najväčšou pridanou hodnotou nie je skvelá metodická príručka ale stretnutia s učiteľmi, s ktorými môžete zdieľať skúsenosti a vzájomne sa inšpirovať.

Juraj Droppa, manažér zapojenej školy

Školenia, ktoré sú súčasťou projektu, stoja za to. Okrem fajn atmosféry, vtipných energizerov a množstva ľudí s rovnakým „nastavením“, sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých a prínosných vecí do práce s mládežou.

Viera Lokšová Piatrovová, koordinátorka ŠKMS

Program ŠKMS spája učiteľov s rovnakým zmýšľaním a podobnými hodnotami. Dáva im priestor na prezentáciu a výmenu skúseností. Tím ŠKMS je veľmi ochotný a snaži sa so všetkým pomôcť.

Adriána Dudová, koordinátorka ŠKMS

Prácu na projekte ŠKMS beriem ako príjemnú skúsenosť, ktorá ma obohatila hlavne o množstvo dobrých aktivít.

Ján Garanič, koordinátor ŠKMS

Prečítajte si odpovede na najčastejšie kladené otázky o programe

Čo ak sa nemôžem zapojiť do programu na celé 2 roky?2020-03-28T10:59:54+01:00

V tom prípade pre vás máme alternatívu vo forme jednorazových tréningov. Môžete si vybrať, či sa chcete zamerať na žiacku školskú radu, rodičov a komunitu okolo školy, alebo si vy, pedagógovia môžete vybrať zážitkový metodický deň alebo spoločnú tvorbu vízie školy.

Viac o našej ponuke zistíte tu:

Kde sa tréningy a spoločné stretnutia konajú?2020-03-28T11:00:38+01:00

Spoločné tréningy realizujeme v komfortnom hotelovom prostredí po celom Slovensku tak, aby to nikto nemal ďaleko. Za účelom individuálnych stretnutí aj tréningu pre vašu žiacku školskú radu prídeme priamo na vašu školu.

Čo vďaka programu získam?2020-03-28T11:00:25+01:00

Získate profesionálnu tréningovo-mentoringovú podporu, zážitkové tréningy pre vedenie, pedagógov aj žiakov vedené expertmi a skúsenými lektormi, množstvo inšpirácie a nových nápadov. Ďalej získate hromadu metodických odporúčaní, exkluzívnu značku Škola, ktorá mení svet, možnosť byť súčasťou výnimočnej komunity Škôl a Učiteľov, ktorí menia svet a zdieľať svoje skúsenosti s ľuďmi „na rovnakej vlne“.

Pre koho je program určený?2020-03-28T11:00:09+01:00

Pre vedenie škôl a učiteľov spoločenskovedných predmetov na základných aj stredných školách kdekoľvek na Slovensku, ktorí sa chcú stať lídrami v občianskom vzdelávaní.

Prečo musíme platiť ročné školné?2020-03-27T10:25:59+01:00

Ročné školné odzrkadluje len zlomok celkových nákladov na celý program. Pre nás slúži najmä ako záruka záujmu zapojených škôl aktívne participovať na jednotlivých aktivitách.

Musím sa zúčastniť všetkých tréningov?2020-03-28T11:00:45+01:00

Áno, tréningy sú základom celého programu a z našej skúsenosti vieme, že práve počas nich sa účastníci najviac naučia a najlepšie spoznajú. Snažíme sa na každý tréning priniesť zaujímavých hostí, ale aj vytvoriť čas na zábavu a profesionálny rozvoj.

Koľko škôl sa každý rok zapája?2020-02-14T10:32:53+01:00

Do projektu je každý školský rok zapojených najviac 20 základných a stredných škôl z celého Slovenska.

Ako a kedy sa prihlásiť?2020-03-28T13:42:01+01:00

Do 5. ročníku programu Školy, ktoré menia svet je možné sa prihlásiť do 15. mája 2020 vyplnením jednoduchého formuláru. O výsledku a výbere škôl, ktoré sa do programu v šk. r. zapoja vás budeme informovať do 1. júna 2020. 

Nezabudnite sa prihlásiť

Prihlasovanie do 5. ročníka programu Školy, ktoré menia svet je otvorené do 15. mája 2020.

powered by Typeform