Pozrite si mapu všetkých inovatívnych škôl, ktoré sa stali súčasťou programu Školy, ktoré menia svet:

Čo vás v programe čaká? 

 • účasť na zážitkových tréningoch pre školských koordinátorov programu, ako aj pre vedenie škôl,
 • práca s metodickými príručkami a príprava extrakurikulárnych aktivít, vďaka ktorým budete rozvíjať občianske zručnosti vašich žiakov,
 • stanovenie si celoškolského cieľa, na ktorom budete počas programu spoluporacovať minimálne s 3 kolegami,
 • šírenie povedomia o dôležitosti zážitkového vyučovania humanitných predmetov medzi kolegami a verejnosťou.

Ako a kedy prebiehajú tréningy? 

Školský rok 2019/2020

Školský rok 2020/2021

Tréningy Škôl, ktoré menia svet trvajú 3 dni, obvykle ide o štvrtok-sobotu. Stretávame sa v rôznych kútoch Slovenska, tak aby to nikto nemal ďaleko. Súčasťou tréningu je aj neformálny piatkový večerný program. Náklady spojené s cestou na tréning vám refundujeme.

Témy tréningov

 • Otvorená, demokratická a participatívna klíma na škole

 • Gamifikácia

 • Sloboda & zodpovednosť

 • Riešenie a prevencia konfliktov

 • Time-management

 • Prevencia syndrómu vyhorenia

 • Fundraising

 • Kritické myslenie

 • Mediálna výchova – boj s hoaxami a fake news

 • Prepájanie predmetov

 • Inklúzia & tolerancia

 • Boj s extrémizmom

 • Manažérske zručnosti

 • Líderstvo & motivácia