Neformálne a zážitkovo vedený tréning pre členov a členky školského parlamentu a ich koordinátora či koordinátorku pre všetky typy základných a stredných škôl je pripravený presne podľa vašich potrieb. Ak sa váš školský parlament nevie rozhýbať, nemá nápady alebo iba bezducho plní, čo dostane za úlohu, a vy si lámete hlavu s tým, ako aktivizovať vašich žiakov, tento tréning je presne pre vás. Okrem teambuildingových aktivít a spoločnej intenzívnej práce na nových nápadoch a možnostiach ich realizácie si odnesiete plno inšpirácie, motivácie a chuti pokračovať a budovať pozitívnu, participatívnu a otvorenú klímu na vašej škole.

Počas tréningu celý tím (členovia školského parlamentu spolu s koordinátorom):

 • zažije neformálne teambuildingové aktivity,
 • spozná nové energizere a ice-breakingové aktivity,
 • odprezentuje činnosť vášho školského parlamentu,
 • participatívnym spôsobom vytvorí alebo zjednotí svoju víziu o ďalších aktivitách a fungovaní,
 • odíde s konkrétnymi cieľmi a akčnými plánmi.

Tréning je určený pre školský parlament a koordinátora/koordinátorku parlamentu.

Cena

190
 • Dĺžka: 5 hodín (ZŠ), 6 hodín (SŠ)
 • (v súlade so šk. rozvrhom)
 • Forma: ONLINE

Cena

280
 • Dĺžka: 5 hodín (ZŠ), 6 hodín (SŠ)
 • (v súlade so šk. rozvrhom)
 • Forma: OFFLINE

Referencie členov a členiek školských parlamentov na ZŠ a SŠ po celom Slovensku:

„Bolo super, že sme sa nad našimi problémami zamýšľali spoločne. Zlepšila sa naša komunikácia a vzťahy v ŽŠR.“

„Ďakujeme za inšpiratívny tréning, žiaci sa nabudili a ešte v piatok zorganizovali v škole akciu, ktorú si celú pripravili sami!“

“Celý deň bol plný zaujímavých a kvalitne pripravených aktivít, z ktorých vždy vyplývalo nejaké ponaučenie a rešpektovanie názorov ostatných, aj keď nesúhlasíme. Keď chceme, dokážeme všetko!”

“Zistil som čo vlastne obnáša byť členom ŽŠR a hlbšie som spoznal fungovanie našej rady a jej členov. Ďakujem vám za podporu.”

“Bolo to veľmi zaujímavé a náučné z toho dôvodu, že sme dostali priestor na nápady do budúcnosti. Naučili sme sa vyjadrovať svoj názor. Veľmi dobre strávený deň!”