Neformálne a zážitkovo vedený tréning pre členov a členky školského parlamentu a ich koordinátora či koordinátorku pre všetky typy základných a stredných škôl je pripravený presne podľa vašich potrieb. Ak sa váš školský parlament nevie rozhýbať, nemá nápady alebo iba bezducho plní, čo dostane za úlohu, a vy si lámete hlavu s tým, ako aktivizovať vašich žiakov, tento tréning je presne pre vás. Okrem teambuildingových aktivít a spoločnej intenzívnej práce na nových nápadoch a možnostiach ich realizácie si odnesiete plno inšpirácie, motivácie a chuti pokračovať a budovať pozitívnu, participatívnu a otvorenú klímu na vašej škole.

Počas tréningu celý tím (členovia školského parlamentu spolu s koordinátorom):

  • zažije neformálne teambuildingové aktivity,
  • spozná nové energizere a ice-breakingové aktivity,
  • odprezentuje činnosť vášho školského parlamentu,
  • participatívnym spôsobom vytvorí alebo zjednotí svoju víziu o ďalších aktivitách a fungovaní,
  • odíde s konkrétnymi cieľmi a akčnými plánmi.
Novinka! Účastníci tréningu získajú prístup k exkluzívnym materiálom na e-learningovom portáli Škôl, ktoré menia svet.

Alternatíva č. 1: Online workshop

Trvanie: viacfázové v blokoch podľa individuálnej dohody

Miesto konania: platforma Zoom

Počet účastníkov: individuálne podľa počtu členov vášho šk. parlamentu za účasti koordinátora, príp. zástupcu vedenia školy

Lektori: skúsené trénerky z Inštitútu pre aktívne občianstvo

Cena: 190€

Alternatíva č. 2: Offline workshop

Trvanie: 5 (ZŠ), resp. 6 (SŠ) vyučovacích hodín v súlade s vaším školským rozvrhom

Miesto konania: vaša škola

Počet účastníkov: individuálne podľa počtu členov vášho šk. parlamentu za účasti koordinátora, príp. zástupcu vedenia školy

Lektori: skúsené trénerky z Inštitútu pre aktívne občianstvo

Cena: 270€

Prihláste sa!

Workshop pre svoju školu môžete záväzne objednať tu:

Chcem tento workshop

Referencie členov a členiek školských parlamentov na ZŠ a SŠ po celom Slovensku:

„Bolo super, že sme sa nad našimi problémami zamýšľali spoločne. Zlepšila sa naša komunikácia a vzťahy v ŽŠR.“

„Ďakujeme za inšpiratívny tréning, žiaci sa nabudili a ešte v piatok zorganizovali v škole akciu, ktorú si celú pripravili sami!“

“Celý deň bol plný zaujímavých a kvalitne pripravených aktivít, z ktorých vždy vyplývalo nejaké ponaučenie a rešpektovanie názorov ostatných, aj keď nesúhlasíme. Keď chceme, dokážeme všetko!”

“Zistil som čo vlastne obnáša byť členom ŽŠR a hlbšie som spoznal fungovanie našej rady a jej členov. Ďakujem vám za podporu.”

“Bolo to veľmi zaujímavé a náučné z toho dôvodu, že sme dostali priestor na nápady do budúcnosti. Naučili sme sa vyjadrovať svoj názor. Veľmi dobre strávený deň!”

O lektorkách:

Jana Feherpataky-Kuzmová, M.A.
Jana Feherpataky-Kuzmová, M.A.
Spoluzakladala a vedie Inštitút pre aktívne občianstvo. Verí, že vzdelávanie je základom pozitívnej zmeny a že iba prostredníctvom aktívnych občanov je možné zlepšovať veci okolo nás aj tam, kde na ne sami nemáme priamy dosah. Je autorkou konceptu Školy, ktoré menia svet. Dlhodobo tiež pôsobí ako odborníčka na občiansku výchovu a vzdelávanie, metodička, lektorka zážitkového vzdelávania pre deti aj dospelých, facilitátorka a mentorka, ktorá sa snaží pedagógov podporovať v zavádzaní neformálnych a interaktívnych metód do výučby tak, aby naozaj vychovávali (aktívnych) občanov.
Mgr. Gabriela Sabolová
Mgr. Gabriela Sabolová
Komplexne zastrešuje, manažuje a spolutvorí program Školy, ktoré menia svet a ďalšie vzdelávacie aktivity v rámci Inštitútu pre aktívne občianstvo. Aktívne pôsobí ako metodička v oblasti občianskej výchovy a vzdelávania v prepojení na ďalšie spoločenskovedné a prírodovedné predmety či jazyky, mentorka a trénerka s nadšením pre neformálne prvky vo vzdelávaní detí aj dospelých. Je hlavnou autorkou e-learningového portálu Školy, ktoré menia svet, ktorý zároveň administruje.

Prihláste sa!

Workshop pre svoju školu môžete záväzne objednať tu:

Chcem tento workshop