Študoval som na UKF v Nitre odbor história – geografia, v základnom školstve pôsobím 8 rokov. Vyučujem tiež predmet občianska náuka a som školským koordinátorom pre ľudské práva. Snažím sa v edukačnom procese aplikovať moderné a aktivizujúce metódy, ktoré žiakov motivujú k tvorivému a kritickému mysleniu. Okrem toho vediem turistický krúžok, nakoľko príroda je mojou záľubou. Tiež mám rád regionálnu históriu, baníctvo, futbal, či poéziu.