Inštitút pre aktívne občianstvo (IPAO), ktorý realizuje program Školy, ktoré menia svet, je v zmysle akreditácie Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania. V praxi to znamená, že naše vzdelávacie aktivity zodpovedajú štandardom MŠVVaM SR. Prinášame vám preto praktický návod, čo pre vás, ako školu a pedagogických pracovníkov, inovačné vzdelávanie znamená a aké výhody a možnosti môžete vďaka nemu získať. Držíme vám palce v napĺňaní vášho potenciálu!

1. Čo je inovačné vzdelávanie?

Podľa Zákona č. 138/2019 Z. z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je cieľom inovačného vzdelávania prehĺbenie, rozšírenie a inovácia kompetencií pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca v danej profesii. Hlavným posolstvom inovačného vzdelávania má byť uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove či vo vzdelávaní žiakov. Jednoducho povedané, do inovačného vzdelávania patria všetky možné nové typy metód, ktoré sa bežne v praxi ešte neuplatňujú. V Inštitúte pre aktívne občianstvo (IPAO) preto poskytujeme inovačné vzdelávanie, ktoré napomáha rozvíjaniu občianskych a životných kompetencií a zručností detí a žiakov, podporuje demokratickú a otvorenú školskú klímu a ďalej rozvíja schopnosti potrebné pre koordináciu školských parlamentov.

2. Kto ho môže poskytovať?

Poskytovateľom inovačného vzdelávania môže byť vysoká škola, organizácia zriadená ministerstvom školstva či iná organizácia alebo centrum, ktoré má v predmete svojej činnosti vzdelávanie. A práve do poslednej kategórie patrí IPAO. Za vzdelávanie je zodpovedný tzv. odborný garant, ktorý disponuje zodpovedajúcim vzdelaním a odbornými skúsenosťami. V našom prípade je ním naša riaditeľka Jana Feherpataky-Kuzmová.

3. Pre koho je určené?

Naše inovačné vzdelávanie je určené pre pedagógov materských, 1. aj 2. stupňa základných a stredných škôl vrátane koordinátorov školských parlamentov, pedagogických asistentov, špeciálnych pedagógov, vychovávateľov, školských psychológov, psychológov, sociálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, učiteľov profesijného rozvoja a majstrov odbornej výchovy, ktorí majú záujem a chuť inšpirovať sa v oblasti inovatívnych a neformálnych metód výchovy a vzdelávania či zažiť na vlastnej koži, ako v praxi prebiehajú rôzne nové formy občianskeho vzdelávania. Vzdelávanie sme nastavili pre tých z vás, ktorí chcú získať nové či aktualizovať svoje súčasné zručnosti. Jednoducho, jeho brány sú otvorené všetkým školám a pedagógom, ktorí radi rozvíjajú občianske a životné zručnosti svojich žiakov a neúnavne hľadajú nové možnosti, ako učiť atraktívnejším, zábavnejším a efektívnejším spôsobom, ktorý motivuje vás aj vaše deti a žiakov.

4. Prečo sa do nášho inovačného vzdelávania zapojiť?

a) Veľký výber a flexibilita 

U nás budete mať na výber zo širokej škály rôznych kurzov, tréningov či dlhodobých vzdelávacích programov. Je len na vás a vašich preferenciách, či sa rozhodnete pre offline, online alebo kombinovanú verziu. Naše vzdelávanie sme prispôsobili na mieru pre jednotlivcov, celé pedagogické zbory, školské parlamenty či špecifické pozície v pedagogických zboroch, ktoré zrealizujeme priamo na vašej škole alebo dištančne a v termíne, ktorý vám bude najviac vyhovovať. 

b) Profesionálny a osobnostný rozvoj pedagógov 

Spomedzi viacerých možností nášho inovačného vzdelávania v podobe profesionálnej tréningovo-mentoringovej podpory, zážitkových tréningov pre pedagógov aj žiakov vedených expertmi a skúsenými lektormi vieme pedagógom napomôcť k nakopnutiu nielen vášho profesionálneho, ale aj osobnostného rozvoja. Zároveň si uvedomujeme, že učiteľské povolanie je veľmi náročné. O to viac vnímame, že spokojný a oddýchnutý pedagóg je základom každého úspešného vyučovacieho procesu. Z toho dôvodu chceme aj vďaka nášmu inovačnému vzdelávaniu podporovať pedagógov nielen vzájomnou inšpiráciou a zdieľaním skúseností, ale takisto im prinášať prvky psychohygieny a napomáhať tak prevencii ich vyhorenia.

c) Nové zážitkové a motivujúce metódy 

Naučíme vás zaviesť do výučby tradičných predmetov nové zážitkové metódy či prvky neformálneho vzdelávania. Prostredníctvom nich sa žiaci a žiačky priučia lepšiemu kritickému mysleniu, zmýšľaniu v kontexte a v súvislostiach, mediálnej gramotnosti, demokratickému zmýšľaniu, morálnym hodnotám, empatii, dobrovoľníckym aktivitám, občianskej angažovanosti a zodpovednosti. Okrem toho citeľne vzrastie ich motivácia a záujem o učenie, čo zas napomôže vašej radosti z učenia. 🙂

d) Osvedčenie o inovačnom vzdelávaní 

Absolvovaním našich kurzov spadajúcich pod inovačné vzdelávanie získate aj osvedčenie o inovačnom vzdelávaní. To vás oprávňuje za každých 50 absolvovaných hodín inovačného vzdelávania získať 3%-ný príplatok k vášmu platu. Maximálne si môžete uplatniť 200 hodín vzdelávania a získať tak 12% príplatok.

e) Jednoducho to má zmysel 

Váhate, či sa zapojiť do možností nášho inovačného vzdelávania? Vďaka nám spoznáte komunitu ďalších aktívnych pedagógov a škôl, získate cenné know-how a množstvo námetov na moderné a efektívne učenie. A to všetko nezávisle od predmetu, ktorý vyučujete a bez ohľadu na to, koľko rokov praxe máte či kde na Slovensku sa nachádzate. V IPAO sme totiž presvedčení, že práve kvalitné občianske vzdelávanie je kľúčom pre udržanie úspešnej demokratickej spoločnosti a to nie je možné bez vás, úžasných a výnimočných učiteľov.

5. Ako sa zapojiť?

Ste nadšení z našej ponuky a hľadáte spôsob, ako využiť možnosti nášho inovačného vzdelávania? Jednoducho kliknite na tlačidlo nižšie, získajte ďalšie informácie o našej ponuke a vyberte pre seba a vašu školu najideálnejšie vzdelávanie. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Tešíme sa na vás! 🙂

Bližšie informácie o inovačnom vzdelávaní

Foto: IPAO

Blog pre vás pripravila Lucia Polláková.