Som učiteľkou slovenského jazyka len druhý rok, no predtým som tri roky pracovala ako asistentka učiteľa. Táto skúsenosť bola pre mňa neoceniteľná a čerpám z nej každý deň. Byť učiteľkou pre mňa neznamená len učiť a vychovávať, ale aj byť aktívnym článkom spoločnosti v budovaní tolerantnej a rozhľadenej spoločnosti. Uvedomujem si, že dnešný svet potrebuje iniciatívnych a kriticky zmýšľajúcich mladých ľudí, ktorí dokážu prehodnocovať informácie z rozličných oblastí. Preto ma teší, že môžem byť súčasťou projektu, ktorý ma naučí lepšie pripraviť mojich žiakov na súčasný svet plný výziev. Verím, že účasť na tomto programe mi rozšíri obzory a pomôže mi lepšie prepájať školu so životom, poznatky so skúsenosťami a učivo s hodnotami. Teším sa na všetko, čo mi program Školy, ktoré menia svet ponúka a čo obohatí nielen mňa ako učiteľku, ale aj ako človeka.