V súlade s § 67 ods. 7 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. je  Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. oprávnený na poskytovanie inovačného vzdelávania pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu: 

  • učiteľ materskej školy
  • učiteľ prvého stupňa základnej školy
  • učiteľ druhého stupňa základnej školy
  • učiteľ strednej školy
  • pedagogický asistent
  • školský špeciálny pedagóg
  • učiteľ profesijného rozvoja