V súlade s § 67 ods. 7 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. je  Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. oprávnený na poskytovanie inovačného vzdelávania pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu: 

 • učiteľ materskej školy
 • učiteľ prvého stupňa základnej školy
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • pedagogický asistent
 • školský špeciálny pedagóg
 • učiteľ profesijného rozvoja
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ
 • školský psychológ
 • psychológ
 • sociálny pedagóg
 • sociálny pracovník