V tom prípade pre vás máme alternatívu vo forme jednorazových tréningov. Môžete si vybrať, či sa chcete zamerať na školský parlament a komunitu okolo školy, alebo si vy, pedagógovia, môžete vybrať zážitkový metodický deň či spoločnú tvorbu vízie školy.

Viac o individuálnych tréningoch sa dozviete tu: