Zuzanu vždy bavil marketing a tento odbor aj vyštudovala na Fakulte marketingovej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pracovala ako account, brand marketing, produkt manažérka v niekoľkých medzinárodných spoločnostiach. Z 15 rokov v oblasti marketingu Zuzana pracuje s neziskovými organizáciami takmer deväť. S mimovládkami spolupracuje od jej pôsobenia ako account manažérka pre full-servis agentúru v oblasti direct marketingu. Počas materskej dovolenky ju uchvátil neziskový sektor ešte viac a pôsobí v ňom doteraz.