Zuzana Bendíková je lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy a výkonná riaditeľka v organizácii inTYMYta. Študovala sexuálnu pedagogiku vo Viedni a vo svojej každodennej práci sa venuje vzdelávaniu mládeže, učiteľstva, rodičov a dospelých ľudí pracujúcich s mládežou alebo MRK. Je spoluautorkou komiksu Dospej Matere a Metodiky vzťahovej a sexuálnej výchovy.